Wspieramy Mniejszość Niemiecką

2021-01-29 FUNDACJA DLA MN.jpeg  

Realizując swoje cele statutowe, Fundacja od lat wspiera organizacje Mniejszości Niemieckiej w całej Polsce.

W roku 2020 przekazaliśmy łącznie ponad 608 tys. zł na sfinansowanie projektów z zakresu użyteczności społecznej, edukacji i kształcenia ustawicznego, finansowania bieżącej działalności organizacji, czy remontów i modernizacji domów spotkań. 

Środki udostępnione przez Fundację w minionym roku umożliwiły m.in. realizację projektów takich jak:

-> wydanie dwujęzycznego polsko-niemieckiego dodatku do gazety pt. Heimat,

-> rozwój czytelnictwa w języku niemieckim, realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotek Mediów, Kultury i Nauki

-> realizacja i emisja programu Schlesien Journal, czy emisja „Die deutsche Stimme aus Ratibor”

#FUNDACJADLACIEBIE
Przewiń do góry