Podziękowanie dla Pana Arnolda Czech

W dniu 21.12.2020r.  pracownicy Fundacji Rozwoju Śląska podziękowali oraz pożegnali długoletniego Prezesa Fundacji Pana Arnolda Czech.

IMG_2451-2.jpeg

 

Pan Arnold Czech pracę w Fundacji Rozwoju Śląska rozpoczął w roku 1994, później pracował jako długoletni Dyrektor Biura (1995 – 2012) oraz Prezes Fundacji (2009-2020). Współtworzył m.in. programy pożyczkowe Fundacji Rozwoju Śląska, zainicjował pozyskiwanie przez Fundację środków zewnętrznych, umożliwiających wsparcie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Przez lata pracy w Fundacji odpowiedzialny był za właściwe wykorzystanie środków rządu RFN z przeznaczeniem na finansowanie inicjatyw ważnych z punktu widzenia Mniejszości Niemieckiej. Angażował się w działania prospołeczne, zwłaszcza w doposażenie służby zdrowia, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

O Fundacji mówił: „Cały czas się rozwijamy. Staramy się w obszarach społecznym i gospodarczym zaspokajać aktualne potrzeby. Jedno się nie zmienia. Chcemy dobrze służyć mieszkańcom nie tylko Śląska, ale i całego kraju”.

Pracownicy Fundacji Rozwoju Śląska składają Panu Arnoldowi Czech najserdeczniejsze podziękowania za trudną i pełną oddania pracę, ogromne zaangażowanie i profesjonalizm. Dzięki Pana wiedzy oraz doświadczeniu Fundacja jest wzorem dla innych organizacji.

Dziękujemy za porady i wskazówki, jesteśmy wdzięczni za uśmiech i zrozumienie.

Dziękujemy za wspaniałą współpracę i życzymy zrealizowania wszystkich tych planów, na które dotąd nie starczyło czasu.

Dziękujemy!

Przewiń do góry