×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. J. Krolla 2020

Na posiedzeniu w dniu 18.09.2020r. Zarząd Fundacji, po rekomendacji Komisji Stypendialnej, przyznał 58 stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów.

Informujemy, że każda osoba, która złożyła wniosek o stypendium, zostanie poinformowana o decyzji Zarządu Fundacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail). 

W roku szkolnym/akademickim 2020/2021 stypendia zostaną wypłacone jednorazowo.