×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach

Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłat
Środki Wartość spłaty kapitału pożyczek   Wartość spłaty odsetek od pożyczek Wartość pozostałych opłat od udzielonych pożyczek
Środki zwrotne  5.128.107,13 592.240,13 28.531,50
Fundusz BWI 2010 271.154,51 37.615,76  756,00
Fundusz BWI 2009   846,00 1.766,50 -
Fundusz Powodziowy  240.178,18 - -
Regionalny Fundusz Pożyczkowy 235.835,97 27.904,52     100,00
Regionalny Fundusz Pożyczkowy I   9.319.904,04 1.126.939,71 13.676,00
Regionalny Fundusz Pożyczkowy II 8.928.251,18     991.148,14   6.750,00
Regionalny Fundusz Pożyczkowy III   2.995.103,46 588.676,13 6.090,00
Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy     6.525.468,36 1.146.980,20   13.918,60
Odsetki skapitalizowane - 53.238,06 -
 Łącznie: 33.644.848,83 4.566.509,15 69.822,10

               Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową

Lp.  Instytucja finansująca Nazwa projektu   Kwota dotacji 
[w PLN]
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej” 151.680,86
2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości „Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej”        1.554.672,00
Łącznie: 1.706.352,86
     

Informacja o pozostałych przychodach finansowych 

Środki
Odsetki na bieżących rachunkach bankowych
B
Odsetki od lokat
A+B
Łącznie
Środki zwrotne   4.298,70 963.610,99  967.909,69
Fundusz BWI  0,00    21.206,07 21.206,07
Regionalny Fundusz Pożyczkowy  0,62 190.233,02  190.233,64
Regionalny Fundusz Pożyczkowy I   3.024,08 247.167,60  250.191,68
Regionalny Fundusz Pożyczkowy II 4.081,32  200.123,40 204.204,72
 Regionalny Fundusz Pożyczkowy III 3.659,26  567.396,19  571.055,45
Fundusz  Mikro-Pożyczkowy 4.058,03  403.720,59 407.778,62
Fundusz Fundacji 0,00  53.485,55 53.485,55
B. Wurttemberg 0,00 723,57 723,57
Łącznie:

19.122,01

2.647.666,98 2.666.788,99