×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Fundusz Stypendialny 2020

W marcu br. Fundacja Rozwoju Śląska zainaugurowała kolejną, trzecią już edycję projektu pod nazwą Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll. Projekt skierowany jest do uczniów i młodzieży do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej w roku szkolnym/ akademickim 2019/ 2020.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwał od 01.03.2020 r. do 30.06.2020 r. Wpłynęło łącznie 61 wniosków, 59 z woj. opolskiego i 2 wnioski z woj. śląskiego.

Najwięcej wniosków dotyczy kategorii naukowej – 30 wniosków. Pozostałe kategorie, w ramach których kandydaci złożyli najwięcej wniosków to kolejno kategoria społeczna, artystyczna oraz sportowa.

Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

Informujemy, że każdy stypendysta otrzyma pisemne zawiadomienie o przyznanym stypendium. Pismo zostanie wysłane drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail).