×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

W roku 2013 odbyły się cztery posiedzenia Rady Fundacji. Dnia 3 czerwca 2013r odbyło się roczne posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium za miniony rok obrotowy. Jednocześnie w roku sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 297 uchwał.