×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Od lutego 2012 roku Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym przedmiocie:  64.92Z - pozostałe formy udzielenia kredytów; 94.99Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 70.22Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 85.56B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 68.20Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

W roku 2013 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (64.92Z- pozostałe formy udzielania kredytów) przychód w wysokości 8.030.039,30 zł, co stanowi 41,20 % ogółu przychodu osiągniętego w roku sprawozdawczym. Kwota o wartości 3.999.406,49 zł stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności gospodarczej, z czego kwota 741.602,93 stanowi koszty założenia rezerw oraz pozostałe koszty operacyjne. W roku 2013 na działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 4.030.632,81 zł.