Wnioski o prolongatę w spłacie pożyczek

Pragniemy poinformować, że Fundacja Rozwoju Śląska prowadzi analizę wniosków o prolongaty w spłatach, przesłanych przez Pożyczkobiorców.

Rozpoczynamy od pożyczek udzielonych w ramach następujących linii pożyczkowych:

  • Regionalny Fundusz Pożyczkowy: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 20, 30, 22, 33, 44
  • Program Rozwoju MSP : umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 50, 60, 75
  • Program Rozwoju Rolnictwa: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 70, 80, 85
  • Fundusz Mikro-Pożyczkowy: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: 40, 41, 42

Wnioski o prolongatę dot. powyższych umów należy składać na adres  na druku: PDFWNIOSEK ZAWIESZENIA SPŁATY RFP.pdf


  • Pożyczki na nowe produkty i usługi: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: AM,AD,BM, BD
  • Pożyczki termomodernizacyjne: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: D
  • Pożyczki na efektywność energetyczną: umowy pożyczkowe rozpoczynające się od numerów: C

Wnioski o prolongatę dot. powyższych umów należy składać na adres  na druku: PDFWNIOSEK ZAWIESZENIA SPŁATY - BGK.pdf


  • Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

Wnioski o prolongatę dot. powyższych umów należy składać na adres  na druku: PDFWNIOSEK ZAWIESZENIA SPŁATY PB-WWS II.pdf

Przewiń do góry