×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa

Informujemy, że z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń, kurs nie odbędzie się.


Termin: II połowa września i październik 2020 r. 
Miejsce: Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
Koszt: 3.400,00 zł netto + 23% VAT (brutto 4.182,00 zł).

 

Cel i program szkolenia:

Slajd1a.jpeg   Slajd2.jpeg   Slajd3.jpeg   Slajd4.jpeg

 

Szczegółowy zakres tematyczny:

PDFZAKRES TEMATYCZNY.pdf

 

Warunki uczestnictwa

 • Kurs prowadzi zespół trenerów: doświadczeni prawnicy i ekonomiści, nauczyciele akademiccy i praktycy gospodarczy oraz eksperci.
 • Zajęcia zaplanowane są na soboty i niedziele w II połowie września i październiku 2020 r. (sześć weekendów) w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska, ul. Wrocławska 133, Opole.
 • Kurs obejmuje 96 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w cyklach 8 godzinnych realizowanych w ciągu jednego dnia.
 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 3.400,00 zł netto + 23% VAT. Cena brutto 4.182,00 zł.
 • Możliwości płatności: W CAŁOŚCI 3.400,00 zł netto (4.182,00 zł brutto) w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji za kurs lub płatność W DWÓCH RATACH, pierwsza rata 2.000,00 zł netto (2.460,00 zł brutto) w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji na kurs, druga rata płatna do 31.08.2020 r. w kwocie 1.400,00 zł (1.722,00 zł brutto).
 • Należność za kurs płatna na konto Fundacji Rozwoju Śląska, Opole, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole, ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 94 1050 1504 1000 0024 2721 2309.
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe przygotowujące do egzaminu i poczęstunek w trakcie szkoleń (przerwa kawowa i lunch), przeprowadzenie testu wewnętrznego (symulacja egzaminu państwowego) oraz zaświadczenia dla uczestników kursu.
 • Cena nie obejmuje kosztów egzaminu Państwowego w KPRM - koszt 850,00 zł. Egzaminy dla kandydatów na członków organów nadzorczych odbywają się w terminach określonych przez Prezesa Rady Ministrów.
 • Zapisy na kurs prowadzone są do 30.08.2020r.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w kursie musi być dokonana w formie pisemnej, najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż na 10 dni przed rozpoczęciem kursu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia, uczestnik zostaje obciążony kwotą w wysokości 25% wartości zamówienia.
 • Rezygnacja po terminie rozpoczęcia kursu lub nieobecność uczestnika na kursie nie zwalnia z dokonania opłaty i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Zdjęcie: Biznes zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com