FUNDUSZ STYPENDIALNY 2019 FUNDACJI ROZWOJU ŚLĄSKA IM. JOHANNA KROLL – PRZYZNANIE STYPENDIÓW

W marcu br. Fundacja Rozwoju Śląska zainaugurowała drugą edycję projektu pod nazwą Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll. Projekt skierowany jest do uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwał od 07.03.2019 r. do 30.06.2019 r. Wpłynęło 97 wniosków z woj. opolskiego i śląskiego.

Na posiedzeniu w dniu 09.09.2019 r. Zarząd Fundacji, po rekomendacji Komisji Stypendialnej, przyznał 63 stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom i studentom.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 9 października 2019 r. o godz. 16.00 w Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska (Opole, ul. Wrocławska 133).

Informujemy, że każdy stypendysta otrzyma pisemne zawiadomienie o przyznanym stypendium. Pismo zostanie wysłane drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail lub pocztą tradycyjną (jeśli nie został podany adres e-mail). W roku szkolnym/akademickim 2019/2020 stypendia zostaną wypłacone jednorazowo.

09c3a1503c.png

Przewiń do góry