Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe

Na podstawie umowy nr XIII/DIW/2012 z dnia 31.08.2012r Fundacja na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, w 2012 roku pełni funkcję funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi, udzielać będzie przedsiębiorcom z terenu województwa opolskiego, poszkodowanym przez powódź, preferencyjnych pożyczek. W ramach zleconego zadania Fundacja zobowiązana jest w razie wystąpienia powodzi, do rozpowszechnienia informacji o możliwości ubiegania się o pożyczki, udzielania przedsiębiorcom pomocy przy wypełnianiu dokumentów związanych pożyczką. Jednocześnie do zadań funduszu  należy pełna obsługa pożyczki (przyjęcie wniosku, oszacowanie szkód, podpisanie umowy) do momenty pełnego jej rozliczenia. Fundusz zobowiązany jest do pełnej sprawozdawczości realizacji zadania względem Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Konkurencji i Konsumentów. W razie wystąpienia klęski powodzi Minister Gospodarki udzieli Fundacji dotacji na realizację w/w zadań.

Przewiń do góry