Szkolenie: "Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w firmie – warsztaty praktyczne"

SZKOLENIE ODWOŁANE

Termin szkolenia: 24 wrzesień 2019 r., godz. 15.00 - 19.00. 
Miejsce: Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
Koszt szkolenia: 350,00 zł brutto/ osoba

Cel i program szkolenia:

Slajd1.jpeg Slajd2.jpeg Slajd3.jpeg

 

W celu rejestracji na szkolenie prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz maksymalnie następnego dnia po dokonaniu rejestracji prosimy o dokonanie opłaty za uczestnictwo w kwocie 350,00 zł brutto/ osoba. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo fakturę VAT. 

  • Wpłatę prosimy dokonać na konto Fundacji Rozwoju Śląska, Opole, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 94 1050 1504 1000 0024 2721 2309
  • Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. 
  • Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą. 
  • Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać pisemnie (drogą elektroniczną) najpóźniej do dnia 19.09.2019 r. W przypadku rezygnacji po terminie 19.09.2019 r. Uczestnik zobowiązany jest pokryć 100% kosztów szkolenia.
  • Nieobecność na szkoleniu w trakcie realizacji szkolenia nie zwalnia zgłaszającego z zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. W przypadku uzyskania niedostatecznej liczby zgłoszeń szkolenie może zostać odwołane.
  • W przypadku odwołania szkolenia zwracamy równowartość wpłaconej kwoty za szkolenie.