×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o wybranym wykonawcy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięto zamówienie 2/FRŚ/2019 do wniosku nr RPOP.02.01.02-16-0050/18 na zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnych do wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemów B2C i B2E w Fundacji Rozwoju Śląska w związku z realizacją projektu „Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji Rozwoju Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP.

 

Nazwa, adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Wybrany Wykonawca: COCON Systemy Komputerowe Grzegorz Korzeniowski z siedzibą ul. Rynek 25, 46-300 Olesno

2. Data wpłynięcia oferty: 24.07.2019 r.

3. Cena netto za realizację zamówienia: 107 298,00 zł

4. Okres realizacji zamówienia: 14 dni.

5. Wykonawca spełnił również wszystkie inne warunki udziału w postępowaniu.

 

Pełna lista podmiotów

1. Oferta nr 1: COCON Systemy Komputerowe Grzegorz Korzeniowski, ul. Rynek 25, 46-300 Olesno.

 

stopka.jpeg

 

odr-big.png