×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Rozwoju Śląska  w związku z realizacją  projektu dofinansowanego ze środków RPO WO na lata 2014-2020 publikuje Zapytanie Ofertowe nr 2/FRŚ/2019 do wniosku nr RPOP.02.01.02-16-0050/18 na zakup środków trwałych i wyposażenia niezbędnych do wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemów B2C i B2E w Fundacji Rozwoju Śląska w związku z realizacją projektu „Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2C i B2E w Fundacji Rozwoju Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności MSP

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego -Formularz Oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego -Ośwaidczenie o braku powiązań.docx

DOCXZałącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego -Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.docx

PDFZałącznik nr 4- wydruk ze strony www.cpubenchmark.net.pdf

 
 
stopka.jpeg

 

odr-big.png