Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji

Sprawozdanie z działalności 2018

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych​​​​​​​

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Via Regia Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i źródłach pochodzenia

Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Fundacja Rozwoju Śląska jest jednostką prowadzącą działalność gospodarczą. Fundacja w zależności od uzyskanych dochodów odprowadza miesięczne zaliczki jednocześnie jest zobowiązana do składania rocznych zeznań CIT – 8 o wysokości uzyskanych dochodów.

Fundacja jest zobowiązana do składania deklaracji miesięcznych VAT-7, ponieważ jest zarejestrowana do celów rozliczania podatków od towarów i usług.

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry