Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i źródłach pochodzenia

Sprawozdanie z działalności 2018

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Via Regia Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów fundacji

Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłat

Lp.

Środki

Wartość spłaty kapitału pożyczek

Wartość spłaty odsetek od pożyczek

Wartość pozostałych opłat od udzielonych pożyczek

1.

Fundusz Środki Zwrotne

1 377 695,42

209 967,10

1 240,00

2.

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie - BGK

2 415 988,71

84 052,45

6 960,00

3.

Fundusz BWI 2010-2015

2 356 000,84

223 591,37

2 800,00

4.

Fundusz BWI 2009

402 127,60

40 235,84

1 480,00

5.

Fundusz Powodziowy-2010

0,00

3 574,23

0,00

6.

Fundusz Powodziowy-2014

515,06

0,00

0,00

7.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

706 248,39

59 325,56

180,00

8.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy I

10 074 786,44

834 589,11

6 370,00

9.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy II

7 536 207,73

791 664,10

4 330,00

10.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy III

7 200 704,94

977 366,08

4 860,00

11.

Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy

4 519 610,23

928 756,82

3 080,00

12.

Fundusz Fundacji

49 930,61

1005,88

0,00

13.

Fundusz FRS/CRB-II wkład własny

439 069,78

1 173,49

0,00

14.

Fundusz FRS-IV wkład własny

224 026,06

6,96

0,00

15.

Fundusz PEE wkład własny

0,00

0,00

0,00

16.

Fundusz PT wkład własny

4 533,40

0,25

0,00

17.

Fundusz FRS/CRB-II-Fundusz Funduszy

2 179 551,78

5 871,49

0,00

18.

Fundusz FRS-IV-Fundusz Funduszy

1 127 031,14

34,87

0,00

19.

Fundusz PEE – Fundusz Funduszy

0,00

0,00

0,00

20.

Fundusz PT – Fundusz Funduszy

22 133,57

1,20

0,00

21.

Odsetki skapitalizowane

0,00

3 739,00

0,00

Łącznie

40 636 161,70

4 164 955,80

31 300,00

 

Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową

  1.  

Instytucja finansująca

Nazwa projektu

Kwota dotacji
[w PLN]

  1.  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

„Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej”

111.561,04

 

  1.  

Bank Gospodarstwa Krajowego

Pierwszy Biznes II Wsparcie w Starcie

188.657,05

  1.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych

Dofinansowanie działalności statutowej organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz Fundacji Rozwoju Śląska

4.736.285,82

  1.  

Bank Gospodarstwa Krajowego

Działanie 2.1.1 Nowe Produkty i Usługi MPI/DPI

734.675,65

  1.  

Bank Gospodarstwa Krajowego

Działanie 2.1.1 Nowe Produkty i Usługi MPI/DPI

543.609,09

  1.  

Bank Gospodarstwa Krajowego

Działanie 3.4 Pożyczka na Efektywność Energetyczną

5.631,18

  1.  

Bank Gospodarstwa Krajowego

Działanie 3.2.3 Pożyczka Termomodernizacyjna

16.864,23

  1.  

Województwo Opolskie

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

49.627,66

 

Łącznie:

6.386.911,72

 

Informacja o pozostałych przychodach finansowych

Lp.

Środki

A

Odsetki na bieżących

rachunkach bankowych

B

Odsetki od lokat

A+B

Łącznie

 

1.

Środki zwrotne

39 853,54

295 309,24

335 162,78

2.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

59 732,64

0,00

59 732,64

3.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy I

33 386,87

37 531,44

70 918,31

4.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy II

24 666,09

27 245,75

51 911,84

5.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy III

27 085,47

25 491,51

52 576,98

6.

Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy

32 756,11

182 052,33

214 808,44

7.

Fundusz Fundacji

0,00

23 317,30

23 317,30

8.

B. Wurttemberg

0,00

228,11

228,11

9.

Prowizja od środków Pierwszy Biznes

0,00

16 949,70

16 949,70

10.

Fundusz FRS/CRB-II wkład własny

13 351,38

0,00

13 351,38

11.

Fundusz FRS-IV wkład własny

8 673,80

0,00

8 673,80

12.

Fundusz PEE wkład własny

7 522,37

0,00

7 522,37

13.

Fundusz PT wkład własny

7 156,49

0,00

7 156,49

14.

Prowizja RFP I RPO WO

0,00

9 347,95

9 347,95

15.

Prowizja RFP II RPO WO

0,00

6 261,59

6 261,59

16.

Środki Centrum Biznesu

1 196,17

0,00

1 196,17

Łącznie

255 380,93

623 734,92

879 115,85

 

 

 

Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry