Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Sprawozdanie z działalności 2018

Zasady, formy i zakres działalności statutowej​​​​​​​

Realizacja celów statutowych​​​​​​​

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Via Regia Sp. z o.o.

Od lutego 2012 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym przedmiocie: 64.92.Z – pozostałe formy udzielenia kredytów; 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W roku 2018 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przychód w wysokości 4.444.779,65 (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 4.251.169,40 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 193.610,25 zł).
Kwota o wartości 3.214.988,86 stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności gospodarczej (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 2.856.632,88 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 358.355,98 zł). W roku 2018 na działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 1.229.790,79 zł (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 1.394.536,52 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi strata – 164.745,73 zł). W roku sprawozdawczym 13 etatów było zaangażowanych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Informacja o posiedzeniach organów fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i źródłach pochodzenia

Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry