Via Regia Sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności 2018

Zasady, formy i zakres działalności statutowej​​​​​​​

Realizacja celów statutowych​​​​​​​

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

W dniu 19.07.2018 zawarty został akt notarialnym o utworzeniu nowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „ VIA REGIA Polsko – Niemieckie Centrum Gospodarcze Sp. z o.o.”

Rada Fundacji Rozwoju Śląska uchwałą z dnia 16.07.2018 wyraziła zgodę na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości 150.000,00 zł, jak również kosztów utworzenia spółki ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska. 

VIA REGIA Sp. z o.o. w swoim planie działania na rok 2019 przedstawiła następujące cele: spółka będzie wspierać  gospodarkę wywodzącą się głównie z kręgów Mniejszości Niemieckiej w nawiązywaniu stosunków  handlowych i gospodarczych z krajami niemieckojęzycznymi.  Działalność ta realizowana będzie we ścisłej współpracy z organizacjami Mniejszości Niemieckiej (TSKN; VdG; BJDM), a także z firmami i instytucjami z otoczenia okołobiznesowego w regionie – IG Śląsk, OCRG oraz  władzami samorządowymi wszystkich szczebli  (Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym).

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i źródłach pochodzenia

Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry