Realizacja celów statutowych

Sprawozdanie z działalności 2018

Zasady, formy i zakres działalności statutowej​​​​​​​

II.II.I. Działalność dotacyjna dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów.

Zgodnie z ustalonym budżetem Fundacja w 2018 roku realizowała działalność dotacyjną w obszarze: edukacji i kształcenia ustawicznego, działań na rzecz użyteczności społecznej, finansowania kosztów osobowych oraz administracyjnych oraz remontów i modernizacji domów spotkań.

Środki przeznaczone na te cele umożliwiły realizację m.in. przedsięwzięć z zakresu rozwoju czytelnictwa w języku niemieckim czy specjalistycznych szkoleń. Fundacja udzieliła również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów w 2018 roku

Środki zwrotne Fundacji

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę  438.581,84 zł. W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2018  zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki. „Rozwijanie czytelnictwa w języku niemieckim na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce”. W ramach projektu Stowarzyszenie Bibliotek, Mediów, Kultury i Nauki z siedzibą w Opolu otrzymało dofinansowanie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników. Do głównych zadań osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu należały: obsługa sekretariatu, księgowości, administrowanie projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie, prowadzenie korespondencji oraz kontakt telefoniczny z czytelnikami. Prowadzono również zadania z zakresu Public Relations koordynując spotkania literackie, prelekcje, lekcje biblioteczne i wystawy nowych książek, przyczyniając się w ten sposób również do promocji Stowarzyszenia. W 2018r. dokonano zakupu nowych książek w języku niemieckim, sprowadzonych od wydawców niemieckich. Pozyskano również wiele starszych, unikatowych pozycji książkowych o charakterze archiwalnym oraz czasopism. Biblioteka propagowała również swoją działalność poprzez media społecznościowe. Ponadto pracownicy obecni byli z ofertą czytelniczą na Festiwalu Kultury Niemieckiej we Wrocławiu i podczas pielgrzymek Mniejszości Niemieckiej na Górze Św. Anny, w Oleśnie, Wambierzycach oraz na Maria Hilf w Zlatych Horach w Czechach. Pozwoliło to zapoznać tysiące osób z działalnością Biblioteki. W ramach wyjazdów do szkół z projektami promującymi czytelnictwo „w języku serca”, jak np. „Zimowa podróż do krainy książek” czy „Bibliobus na podwórku szkolnym”, uczestniczyło ponad 800 uczniów i uczennic. Dwa bibliobusy odwiedzały co miesiąc 70 miejscowości, w których wypożyczono ponad 16 tysięcy książek. Promowanie czytelnictwa w języku niemieckim odbywało się również dzięki współpracy z mediami, w szczególności: Tygodnikiem „Wochenblatt.pl”, Radio Doxa, Radio Opole i TVP 3. Dzięki bezpośredniemu dofinansowaniu z środków Republiki Federalnej Niemiec wykonano remont pomieszczeń magazynu książkowego Centralnej Biblioteki im. J. von Eichendorffa, tj. modernizację instalacji elektrycznej oraz odświeżenie ścian. Natomiast przy dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie dokonano zakupu regałów jezdnych do wyremontowanych pomieszczeń magazynu.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (TSKN w Raciborzu). Emisja audycji „Die Deutsche Stimme aus Ratibor”. Audycja „Die Deutsche Stimme aus Ratibor” powstała z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w 1997r. i od tamtej pory jest nieprzerwanie produkowana i emitowana. Audycja ta to magazyn z koncertem życzeń nadesłanych przez słuchaczy oraz popularną muzyką niemiecką. Ponadto emitowane są informacje o wydarzeniach z regionu, które dotyczą Mniejszości Niemieckiej z terenu Województwa Śląskiego. Około 50 minutowe audycje nadawane co niedzielę w lokalnym Radio Vanessa produkowane są w Raciborzu w studio polsko-niemieckiej Redakcji „Mittendrin” działającej przy TSKN w Raciborzu. Projekt dofinansowany ze środków zwrotnych Fundacji obejmował częściowe dofinansowanie za emisje audycji. W 2018 roku audycja świętowała swoje 20-lecie. W między czasie stała się ona znakiem rozpoznawczym Niemców w regionie jak i źródłem informacji o i dla Mniejszości Niemieckiej. W związku z tym spełnia również zadanie popularyzowania działań mniejszości oraz języka niemieckiego. Promuje również niemiecką muzykę wykonywaną przez lokalne zespoły takie jak np. trio dziewczyn z grupy wokalnej „Meritum” działającej przy kole DFK Rogów. Na stronie internetowej redakcji „Mittendrin” można posłuchać również radia internetowego „Heimat” z ogromną dawką niemieckich i śląskich szlagierów. Od lat redakcja, którą tworzą młode osoby, chętnie współpracuje ze studentami, którzy są również współautorami emitowanych audycji.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (TSKN w Raciborzu). Remont siedziby Koła DFK w Chorzowie. Lokal będący własnością Parafii jest od 25 lat użytkowany przez Mniejszość Niemiecką. W tym czasie nie wykonano żadnych większych remontów pomieszczeń, których standard z roku na rok pogarszał się w związku z nieszczelną stolarką okienną, niewydolnym ogrzewaniem. Powstały zawilgocenia i zagrzybienia ścian. Głównym celem remontu było skucie i położenie nowych tynków i zabezpieczenie ich impregnatem przeciwgrzybicznym, malowanie, wymiana okien, kafelkowanie kuchni i wykonanie nowej posadzki, położenie paneli podłogowych w sali klubowej, wymiana drzwi, remont toalety. Pomieszczenia po wykonaniu tych prac nabrały świeżego wyglądu oraz pozbyły się nieprzyjemnego i szkodliwego zapachu wilgoci i zagrzybienia. Koło DFK w Chorzowie jest jednym z najbardziej licznych jeśli chodzi o członków. Regularne spotkania w siedzibie odbywają się kilka razy w tygodniu. Są to przede wszystkim: próby chóru pn. „Königshüttechor”, spotkania seniorów, dyżury w biurze, kursy języka niemieckiego. Ponadto Koło organizuje szereg projektów tj. coroczny festyn dla członków, spotkania okolicznościowe, konkursy plastyczne, spotkania poświęcone chorzowskim osobistościom, działania w ramach „Ożywiania domów spotkań”. Z inicjatywy mniejszości niemieckiej tj. członków Koła nawiązana została współpraca partnerska miast Chorzów i Iserlohn (RFN), a także współpraca szkół z obu partnerskich miast. Całość przedsięwzięcia związanego z remontem w 2018 roku została dofinansowana w kwocie 50.000,00 zł.

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów w 2018 roku

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 4.564.199,76 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.439.099,76 zł, natomiast na realizację przedsięwzięć tj. remontów domów spotkań 125.100,00 zł. W ramach dotacji Republiki Federalnej Niemiec przeprowadzono m.in. takie remonty jak:

Odnowienie elewacji budynku DFK w Tworkowie (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego -TSKN w Raciborzu). Jesienią 2018 roku przeprowadzono remont elewacji budynku – siedziby DFK w Tworkowie. Obiekt jest własnością TSKN Racibórz. Celem zadania było utrzymanie siedziby w odpowiednim stanie technicznym. Ponadto wygląd siedziby jest bardzo istotny ze względu na wizerunek TSKN na terenie Województwa Śląskiego. Jest ona jedną z najbardziej reprezentatywnych siedzib TSKN Racibórz. Z obiektu DFK regularnie korzysta liczna grupa członków. Jest miejscem, w którym odbywają się próby młodzieżowego zespołu tanecznego z wieloletnią tradycją pn. „Tworkauer Eiche”, który zdobywa wiele nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych występach i przeglądach. Ponadto przy kole DFK Tworków działa żeński chór „Frauenchor” i zespół dziecięcy „Mäuschen”. Siedziba skupia zatem i aktywizuje członków z każdego pokolenia. W obiekcie mieści się Izba Pamięci, gdzie eksponowane są stare dokumenty, fotografie, sprzęt gospodarstwa domowego i stroje ludowe z powiatu raciborskiego. W budynku a także w obejściu odbywają się liczne imprezy kulturalne, festyny. W okresie letnim próby zespołu tanecznego odbywają się na scenie na wolnym powietrzu. Wewnątrz budynku znajdują się fotografie z różnych okresów działalności zespołu tanecznego „Tworkauer Eiche”. Na co dzień siedziba tętni życiem. Odbywają się dyżury Zarządu Koła, próby grup kulturalnych spotkania z zakresu historii i kultury dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zwiedzanie Izby Pamięci. Od ponad 20 lat corocznie w budynku mają miejsce spotkania rzemieślników z Tworkowa połączone z prelekcją na temat przedsiębiorczości na terenie Gminy Krzyżanowice. Zespół „Tworkauer Eiche” w ramach współpracy z zespołami zagranicznymi z Węgier, Czech, Austrii i Niemiec organizuje w siedzibie Koła coroczne młodzieżowe spotkania integracyjne. W ramach remontu przeprowadzono takie prace jak: zmycie elewacji budynku z kurzu i brudu oraz zabezpieczenie ściany od strony północnej środkiem antygrzybicznym, a także pomalowanie farbami emulsyjnymi. Do przeprowadzenia remontu wynajęto sprzęt specjalistyczny z wysięgnikiem. Projekt został wsparty ze środków Republiki Federalnej Niemiec w wysokości 11.000,00 zł.

Remont siedziby Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie (ZSNWiM). Zarząd ZSNWiM w Olsztynie w 2018r. zmienił swoją lokalizację przenosząc się do innych pomieszczeń w tym samym budynku, w którym dotychczas mieściła się siedziba Związku. Niezbędne było jednak wykonanie remontu tych pomieszczeń w ramach tzw. bieżących remontów. Dotychczas biuro Zarządu znajdowało się w ciasnym, niewygodnym lokalu. Nowa siedziba po remoncie zyskała nie tylko na estetyce, ale i na funkcjonalności. Ogółem powierzchnia biura zwiększyła się o około 30 m2. Obecnie zatrudnione w biurze Związku osoby: pracownik obsługi biura, obsługa księgowa, manager kultury Ifa oraz przewodniczący, mają zdecydowanie większy komfort pracy. W lokalu mogą aktualnie odbywać się Zgromadzenia Związku w liczbie ok. 20 osób, co w przypadku poprzedniej siedziby było niemożliwe ze względu na układ pomieszczeń i mniejszy metraż. Znalazło się tam również miejsce na małe archiwum oraz aneks kuchenny. Co również ważne, wynajem nowych pomieszczeń nie generuje większych, dodatkowych kosztów finansowych. W ramach prac remontowych położono panele podłogowe, pomalowano sufit i ściany jak również futryny okien i grzejniki. Biuro Związku oprócz przyjmowania interesantów dotyczących spraw bieżących przynależnych mu Stowarzyszeń, członków Mniejszości Niemieckiej z terenu Warmii i Mazur, przyjmuje również gości z instytucji współpracujących z kraju jak i z zagranicy np. delegacja grupy parlamentarnej Bundestagu. Przedsięwzięcie związane z remontem zostało dofinansowane przy wsparciu środków z Republiki Federalnej Niemiec w kwocie 10.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych dotacji w ramach środków zwrotnych oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec zawierają załączniki nr XIV.I. i XIV.II.

II.II.II.  Działalność pożyczkowa Fundacji

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką i jej otoczenie. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń oraz cele obrotowe. Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Fundusz utworzono w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej: 10 lat, a obrotowej: 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę. W 2018 roku pożyczki w ramach  Funduszu Mikro-Pożyczkowego nie były udzielane.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”.
W 2009, 2010 oraz 2012 roku Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji, dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł, pożyczki przeznaczone mogą być zarówno na cele inwestycyjne,
jak i obrotowe. Maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne: 10 lat, a na cele obrotowe: 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

Fundusz Powodziowy

Począwszy od roku 2012 Fundacja pełni rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W 2018 roku pomoc w ramach funduszu powodziowego nie była udzielana.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od listopada 2014 roku Fundacja pełni funkcję pośrednika finansowego na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej, jak również tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program adresowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych, zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku osób niezatrudnionych lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, środków na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz bezpłatne doradztwo oraz szkolenia dla pożyczkobiorców. W październiku 2016 roku Fundacja Rozwoju Śląska została ponownie wybrana jako Pośrednik Finansowy do zarządzania Funduszem Pożyczkowym oraz świadczenia usługi szkolenia i doradztwa w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”.

W ramach realizacji Programu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II” Fundacja współpracuje na zasadzie partnerstwa ze środowiskiem akademickim (uczelnie wyższe, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, biura karier), instytucjami rynku pracy oraz organizacjami otoczenia biznesu, działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca obejmuje w szczególności przekazywanie informacji nt. możliwości skorzystania z pożyczki oraz kierowanie osób zainteresowanych do Fundacji, informowanie przez Fundację osób ubiegających się o pożyczkę o aktualnej ofercie szkoleniowej, doradczej i edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości oraz rynku pracy, udostępnienie materiałów informacyjnych, udział w spotkaniach informacyjnych, wymianę informacji, nt. sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz potrzeb zgłaszanych przez studentów, absolwentów, bezrobotnych oraz przedsiębiorców, a także prowadzenie punktu informacyjnego lub punktu przyjmowania wniosków.

Nowe produkty i usługi

Program uruchomiono w ramach Projektu „2.1.1 nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta funduszu funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania”. Fundacja podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne, jedną z nich realizuje
w konsorcjum z Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Fundusze skierowane są do mikro, małych i średnich firm, które realizują inwestycję na terenie woj. opolskiego. W ramach projektu wyróżniono dwa produkty, małą pożyczkę inwestycyjną do 150.000,00 zł oraz dużą pożyczkę inwestycyjną do 1.200.000,00 zł. Środki pożyczki przeznaczane mogą być na inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny umożliwiających wdrożenie na rynek nowych/ ulepszonych produktów i usług oraz inwestycję w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja i Efektywność Energetyczna

W grudniu 2017 roku Fundacja zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne: na udzielanie pożyczek termomodernizacyjnych z przeznaczeniem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na realizacje inwestycji w granicach administracyjnych województwa opolskiego oraz na udzielanie pożyczek na efektywność energetyczną z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw sektora MSP zarejestrowanych, mających siedzibę lub oddział lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Projekty są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1.300.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty to 96 miesięcy. Pożyczki udzielane są w ramach pomocy de minimis lub na warunkach rynkowych. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od wyników audytu energetycznego, potwierdzającego osiągnięcie w wyniku inwestycji określonych progów oszczędności energii końcowej.

W roku 2018 pracownicy działu pożyczkowego uczestniczyli w 17 spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne w różnych miastach województwa opolskiego. Część z nich była współorganizowana przez Fundację. Podczas spotkań prezentowano ofertę pożyczkową Fundacji. Ponadto w 2018 roku przeprowadzono łącznie 117 konsultacji (osobiście, telefonicznie bądź e-mailowo) dotyczących zasad korzystania z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Fundacja prowadziła również działalność promocyjną poprzez media regionalne oraz lokalne naszego województwa, media społecznościowe, strony internetowe zarówno własną, instytucji otoczenia biznesu jak i samorządów a także poprzez wysyłkę ulotek informacyjnych na temat dostępnych funduszy pożyczkowych. Broszury informacyjne wysłano do ponad 86 podmiotów – w tym jednostek samorządowych, podmiotów współpracujących, uczelni wyższych, powiatowych urzędów pracy oraz instytucji otoczenia biznesu. Odbyło się 14 spotkań z przedstawicielami otoczenia biznesu oraz audytorami energetycznymi i zarządcami wspólnot mieszkaniowych. Promowano zwłaszcza Pożyczkę Termomodernizacyjną oraz Pożyczkę na Efektywność Energetyczną.

 

Programy pożyczkowe

Projekty 2018

Ilość

Wartość w PLN

 1. Umowa Operacyjna 022 (BGK NPiU)

98

21 088 750,67 zł

 1. Umowa Operacyjna 024 (BGK NPiU)

104

24 590 104,53 zł

 1. Umowa Operacyjna 066 (BGK PEE)

2

969 640,00 zł

 1. Umowa Operacyjna 066 (BGK PT)

5

2 210 000,00 zł

 1. Regionalny Fundusz Pożyczkowy

77

21 574 839,69 zł

 1. Program Rozwoju MSP ze środków BWI 2010

5

1 100 979,00 zł

 1. Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych ze środków BWI 2010

3

459 789,19 zł

 1. Program Rozwoju MSP ze środków Fundacji

10

1 317 157,88 zł

 1. Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych ze środków Fundacji

2

241 769,00 zł

 1. Pierwszy Biznes

46

2 856 031,91 zł

RAZEM:

352

76 409 061,87 zł

II.II.III.  Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej

Fundacja Rozwoju Śląska jako RIF realizuje zadania związane z zamykaniem następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zgodnie ze szczegółowymi procedurami i wytycznymi określonymi przez PARP:

 • Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”
 • Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”
 • Działanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”
 • Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R”
 • Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B + R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”
 • Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
 • Pilotaż PO IG 4.6 „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”
 • Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych”
 • Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”
 • Działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”
 • Działanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”
 • Działanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”
 • Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
 • Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

W ramach tych Działań Regionalna Instytucja Finansująca w Opolu wykonywała w 2018r. następujące zadania:

 1. Kontrola projektów na miejscu, na etapie po zakończeniu realizacji  projektu,
 2. Sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli,
 3. Dokonywanie okresowych oraz końcowych rozliczeń projektów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 4. Rzetelne oraz terminowe wprowadzanie danych do systemów informatycznych, na każdym etapie od momentu złożenia wniosku aż do jego zakończenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 5. Udział w szkoleniach.
 6. Wprowadzanie zmian do umów o dofinansowanie.
 7. Ewidencjonowanie dokumentacji – zamykanie POIG.
 8. Sporządzanie wezwań do zwrotu dofinansowania.
 9. Bieżący monitoring wskaźników rezultatu, weryfikacja oświadczeń o utrzymaniu trwałości oraz zwrot złożonych zabezpieczeń umów o dofinansowanie-  zwrot weksli.
 10. Bieżący kontakt merytoryczny z pracownikami PARP i przesyłanie sprawozdań i wykazów.

Na podstawie Umowy Wykonawczej nr 9/BZP/DK/2018 do umowy ramowej nr 82/BZP/DK/2017 z dnia 02.03.2018 Fundacja Rozwoju Śląska przystąpiła do  Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER. W skład Konsorcjum wchodzą: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider Konsorcjum, Fundusz Górnośląski S.A. – Odział w Katowicach, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o., oraz Fundacja Rozwoju Śląska.

Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje:

a) przeprowadzenie maksymalnie 410 kontroli, w tym:

— w programach POPW i POIR: maksymalnie 345 kontroli,

— w programie POWER: maksymalnie 65 kontroli;

— w terminie do 30 czerwca 2019 r.

b) przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą, tj. zawierającej wszystkie wymagane załączniki i informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu;

c) przygotowanie raportów kwartalnych z realizacji przedmiotu zamówienia.

d) przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą, tj. zawierającej wszystkie wymagane załączniki i informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu;

e) przygotowanie raportów kwartalnych z realizacji przedmiotu zamówienia.

W ramach Konsorcjum w 2018r. zostało przeprowadzonych 74 kontroli  projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER z czego Fundacja Rozwoju Śląska przeprowadziła 19 kontroli. Kontrole prowadzone były w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, w lokalizacjach na terenie całego kraju.

II.II.IV.  Działanie 7.5. - Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Fundacja Rozwoju Śląska na podstawie umowy partnerskiej z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki z dnia 02.10.2017r. realizuje projekt dotyczący dofinansowania do szkoleń  dla przedsiębiorców i ich pracowników. Nabór wniosków rozpoczął się od 24 stycznia 2018, a okres realizacji projektu trwa do 31 października 2021r.

W ramach umowy Fundacja jest odpowiedzialna za działania rekrutacyjno – promocyjne.

Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie do 31 października 2021 roku przez 5 643 osoby (K: 3 668 M: 1 975), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki. We wniosku założono, że poprzez utworzenie systemu popytowego umożliwiającego uzyskanie przez MSP w okresie od 1.11.2017 roku do 31.10.2021 roku dofinansowania w wysokości 80% wartości usługi rozwojowej wsparcie otrzyma co najmniej 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3861, M: 2079) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego.

Uczestnikami projektu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy, zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego. Są to następujące branże:

 • Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczna
 • Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo-energetyczna
 • Rolno-spożywcza
 • Transport i logistyka
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia działalności do momentu złożenia oświadczenia

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych dla 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników (K: 3 861, M: 2 079), które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN. Dystrybucja środków odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów i stanowi 80% dla MSP działających w obszarze specjalizacji regionalnych.

W 2018 roku zrealizowano 303 wnioski o dofinansowanie do szkoleń o łącznej kwocie 1.487.360,73 zł.

II.II.V. Konkurs na logo „Międzynarodowej współpracy gospodarczej”.

W kwietniu 2018r. Fundacja Rozwoju Śląska zorganizowała konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było promowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz wykonanie znaku graficznego, który będzie nawiązywać do nazwy firmy "Business Contact".

Uczestnicy Konkursu mieli za zadanie w kreatywny sposób przedstawić swoje postrzeganie międzynarodowej współpracy firm, a przede wszystkim Polski z krajami niemieckojęzycznymi, tj. Niemcy, Austria, Szwajcaria itp. Praca konkursowa miała nawiązywać do nazwy firmy „Business Contact”.

Spośród 14 nadesłanych prac, wyłonione zostały miejsca I, II, III, które zostały nagrodzone bonami do sklepu „Media Markt” w odpowiednich kwotach 750zł, 400 zł oraz 200 zł.

II.II.VI.  Współpraca z instytucjami zagranicznymi.

W dniach 11-14 października 2018 roku Wiceprezes Fundacji Pan Walter Stannek uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu w Koszycach (Słowacja), skierowanym dla Fundacji powołanych przez Mniejszość Niemiecką. Uczestnikami spotkania, a zarazem warsztatów byli przedstawiciele fundacji z Polski, Czech, Słowacji i Rumunii, działających na rzecz szeroko pojmowanej przedsiębiorczości: Karpatendeutsche Assoziation (Słowacja), Banater Verein für internationale Kooperation BANATIA (B.V.I.K.) (Rumunia), Fundatia Satmareana si Transilvania de Nord de Cooperare Internationala (Rumunia), Saxonia Transilvania FCIST (Rumunia), TRANSCARPATICA Verein für internationale Kooperation (Rumunia), ACI Bukowina Stiftung (Rumunia), BOHEMIA Troppau o.p.s. (Czechy), Fundacja Rozwoju Śląska (Polska).

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie świadczenia pomocy gospodarczej, a także omówienie możliwości międzynarodowej, ponadregionalnej współpracy, zarówno pomiędzy fundacjami, jaki i we współpracy fundacji z innymi organizacjami.

II.II.VII. Podpisanie aneksu do umowy na udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich.

W dniu 03.12.2018 r. Fundacja Rozwoju Śląska wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) podpisała w opolskim urzędzie marszałkowskim aneks do umowy z dnia 03.09.2012 r. nr RPOP.01.02.00-16-001/12-00 na udzielenie pożyczek ze środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013.

Dotyczy on jednej z trzech umów, na mocy których Fundacja uzyskała od samorządu woj. opolskiego w latach 2007-2013 wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w sumie 69 mln zł - na udzielanie pożyczek dla firm. Aneks odnosi się do puli 26 mln zł. Zgodnie z nim Fundacja będzie mogła do 2029 r. udzielać z tych pieniędzy kolejnych pożyczek obrotowych i inwestycyjnych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom, w tym start-upom. Dwie poprzednie umowy, składające się na pulę 69 mln zł, już zostały aneksowane, co oznacza, że w sumie taka właśnie kwota pieniędzy z lat 2007-2013 pozostanie w obiegu opolskiej gospodarki w postaci pożyczek.

Z pieniędzy, których dotyczył podpisany 3 grudnia aneks, w najbliższej dekadzie udzielane będą pożyczki w wysokości do 1 mln zł, których średnie oprocentowanie w skali roku wyniesie 4,05 proc. Spłacać je będzie można maksymalnie do 10 lat. Według danych Fundacji Rozwoju Śląska w ostatnich latach najwięcej firm, które skorzystały za jej pośrednictwem z unijnych pożyczek, stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (923 pożyczki na 1159 udzielonych) oraz firmy małe (226 pożyczek), reprezentujące takie branże jak handel, usługi, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, gastronomia czy transport.

II.II.VIII.  Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska.

W dniu 04.06.2018 została podjęta uchwała Zarządu o utworzeniu Programu Funduszu Stypendialnego 2018 Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll.

Program stypendialny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.

Zarząd Fundacji przeznaczył na stypendia kwotę 100.000,00 zł.

Spośród 71 wniosków, które wpłynęły do Fundacji z woj. opolskiego, śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, Zarząd podjął decyzję o przyznaniu stypendium dla 48 uczniów i studentów  w wysokości 2.000,00 zł dla każdego stypendysty, na rok szkolny 2018/2019 w formie miesięcznych wypłat po 200,00 zł przez 10 miesięcy, rozpoczynając do września 2018r.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 05.10.2018r. w Filharmonii Opolskiej podczas XV Dni Kultury Niemieckiej. Wśród laureatów związanych z Mniejszością Niemiecką znaleźli się uczniowie i studenci mający szczególne osiągnięcia w dziedzinach naukowych, artystycznych, w sporcie lub w działalności społecznej.

II.II.IX. Działalność szkoleniowa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Zarząd Fundacji w dniu 28.05.2018 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Usług Szkoleniowych Fundacji Rozwoju Śląska wraz z dokumentami – wzór zgłoszenia na szkolenie i oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT.

W oparciu o regulamin Fundacja zorganizowała następujące szkolenie pt. Ochrona danych osobowych w zakładach pracy, organizacjach i instytucjach – co się zmienia po wejściu RODO, które odbyło się 19.06.2019 w siedzibie Centrum Biznesu przy ul. Wrocławskiej. W zorganizowanym spotkaniu wzięło udział 15 osób, głównie byli to członkowie organizacji mniejszości niemieckich.

Kolejnym wydarzeniem w ramach działalności szkoleniowej było zorganizowanie w dniu 26.10.2018r., przy współpracy z profesjonalną firmą szkoleniową Circinus Training Center z Poznania warsztatów „FRIS. Manager doskonały”. W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy z woj. Opolskiego. Tematy jakie poruszano na szkoleniu to m.in.: jak styl myślenia wpływa na lepszą komunikację w zespołach, jak efektywnie podejmować decyzje, jak trafnie delegować zadania pracownikom.

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Via Regia Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i źródłach pochodzenia

Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry