Informacja o posiedzeniach organów Fundacji i podjętych uchwałach

W roku 2012 odbyło się 6 posiedzeń Rady Fundacji. Dnia 16 kwietnia 2012 roku zatwierdzono nowy Statut Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. 4 czerwca 2012 roku odbyło się roczne posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium. Jednocześnie w roku sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 213 uchwał. 

Przewiń do góry