Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Z dniem 29 lutego 2012 roku na wniosek Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał  wpisu jednostki do rejestru przedsiębiorców. W związku z powyższym, przedmiotem działalności jednostki jest:

-64.92Z-pozostałe formy udzielenia kredytów,
-94.99Z-działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
-70.22Z-pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
-85.56B-pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
-68.20Z-wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

W roku 2012 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (64.92Z- pozostałe formy udzielania kredytów) przychód w wysokości 8.222.587,58 zł, co stanowi 42,56 % ogółu przychodu osiągniętego w roku sprawozdawczym. Kwota o wartości 3.612.653,40 zł stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności gospodarczej. W roku 2012 na działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 4.609.934,18 zł. 

Przewiń do góry