Informacja o posiedzeniach organów Fundacji i podjętych uchwałach

W roku 2011 odbyły się 4 posiedzenia Rady Fundacji, z których w dniu 31 marca 2011  odbyło się roczne posiedzenie Rady Fundacji, na którym przedstawione zostało Sprawozdanie za rok poprzedni. Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2011 roku, Rada w oparciu o badanie ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta, przyjęła Sprawozdanie finansowe za rok 2010 . Dodatkowo na czerwcowym posiedzeniu zaakceptowano kandydaturę nowego Członka Rady Fundacji oraz dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Rady w osobie Pana Ryszarda Galla. 

W roku 2011 odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 255 uchwał. Jednocześnie w związku z decyzją Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Rada Fundacji wyraziła zgodę na odwołanie dotychczasowego Członka Zarządu – Wiceprezesa Fundacji Pana Henryka Małek oraz powołania w jego miejsce nowego Członka Zarządu w osobie Pana Józefa Kotyś. W oparciu o założenia Statutu Fundacji Rada Fundacji wybrała Pana Józefa Kotyś Wiceprezesem Fundacji.

Przewiń do góry