RODO - Ciebie też to dotyczy!

Przedsiębiorco, by wyjść naprzeciw wymogom RODO, chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznaczają dla Ciebie nowe przepisy o ochronie danych osobowych!

 

TEMAT – „Ochrona danych osobowych w zakładach pracy, organizacjach i instytucjach – co się zmienia po wejściu RODO”

TERMIN – 07.06.2018, godz. 9.00-15.00

MIEJSCE SZKOLENIA – Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska, 45-837 Opole, ul. Wrocławska 133

CENA SZKOLENIA – 430,00 zł netto

Godziny – 9.00-15.00

 

Cel szkolenia: 

Omówienie aktualnych przepisów związanych z ochroną danych osobowych w tym także ZMIAN, które weszły w życie od maja 2018 roku na podstawie przepisów RODO oraz zmian wynikających z projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. W trakcie szkolenia prezentowana jest również przykładowa dokumentacja, której celem jest przygotowanie uczestników do wdrożenia procedur RODO w swoich zakładach pracy.

 

Adresaci szkolenia:

Generalnie wszystkie firmy lub instytucje, w których występuje kontakt z danymi osobowymi.

Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, które chcą się dowiedzieć, jak samodzielnie opracować politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz pozostałe dokumenty wymagane do przygotowania zgłoszeń składanych do GIODO (PUODO), a w szczególności do:

- osób pełniących bądź mających w najbliższej przyszłości pełnić nadzór nad systemem ochrony danych osobowych – jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa lub IOD oraz administratorów danych osobowych (ADO).

- pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”,

- osób odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie standardów ochrony danych osobowych oraz prawem wymaganej dokumentacji

 

Zakres szkolenia:

- tworzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa,

- wdrażanie wymaganych rozwiązań,

- zgłaszanie zbiorów danych osobowych PUODO,

- prowadzenie nadzoru nad ochroną danych osobowych w firmie lub organizacji.

 

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładowo-warsztatową, dzięki której po szkoleniu:

- będziesz potrafił tworzyć klauzule informacyjne oraz klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- będziesz wiedział, jaka powinna być treść upoważnienia, kto powinien je wydawać i gdzie je przechowywać,

- będziesz umiał określić obszar przetwarzania danych,

- będziesz widział, jak dobrać właściwe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,

- będziesz wiedział, jakich błędów unikać przy wdrażaniu rozwiązań wymaganych przez rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych,

- będziesz wiedział, jakie elementy muszą, a jakie powinny znaleźć się w opracowywanej dokumentacji,

- będziesz potrafił stworzyć złożone procedury polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym,

- będziesz umiał rejestrować zbiory i PUODO , aktualizować zgłoszenia zbiorów oraz będziesz wiedział, jakich błędów unikać podczas rejestracji,

- będziesz potrafił przeprowadzać okresowe sprawdzenia sytemu ochrony danych osobowych.

 

 

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają:

- Wymaganą ustawowo pełną DOKUMENTACJĘ, czyli wydrukowane szablony Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym – dokumenty będą wypełniane w trakcie warsztatów, co pozwoli uczestnikom przygotować sobie własną dokumentację do wdrożenia w firmie lub organizacji.

- Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

 

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Śląska

45-364 Opole, ul. Słowackiego 10

Tel. +48 77 454 25 97;  +48 77 423 29 17

e-mail: szkolenia@fundacja.opole.pl

sekretariat@fundacja.opole.pl; frs.opole@gmail.com

 

Załączniki:

PDFRegulamin usług szkoleniowych FRS.pdf

DOCXZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE.docx

DOCXoświadczenie o zwolnieniu szkolenia z VAT- do wypełnienia.docx

 

szkolenia.jpeg

 

Przewiń do góry