×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Realizacja celów statutowych

Działalność dotacyjna dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów

W ramach powyższego działania Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji mniejszości niemieckiej oraz innych podmiotów, w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów, działalności dobroczynnej i opieki społecznej. Środki przeznaczone na te cele umożliwiają realizację przedsięwzięć typu: szkolenia, seminaria, wczasy zdrowotne dla seniorów, kolonie dla dzieci oraz wycieczki dla dzieci i seniorów, festyny, spotkania adwentowe, pomoc materialną dla osób kwalifikujących się do pomocy społecznej. 

Fundacja udzieliła również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji mniejszości niemieckiej w całej Polsce. Głównym celem wspierania tego rodzaju inicjatyw jest zapewnienie członkom i strukturom Towarzystw zrzeszających mniejszość niemiecką własnych lokali umożliwiających prowadzenie społeczno-kulturalnej działalności statutowej.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w 2011 roku

Środki zwrotne Fundacji 

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 5.780.156,96 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 3.900.304,45 zł, natomiast na realizację projektów, w tym projektów kulturalno-oświatowych, młodzieżowych, z zakresu kształcenia ustawicznego kwotę 1.879.852,51 zł (w tym remonty domów spotkań 416.158,93 zł). W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2011 zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

Jugendforummłodych „Świadomość regionalna i piękno Warmii w twórczości Marii Zientary- Malewskiej” 
W dniach 04-11.06.2011r zorganizowana została wyprawa rowerowa szlakiem Marii Zientary-Malewskiej, warmińskiej poetki, której losy odzwierciedlały burzliwą polsko niemiecką historię. 15- osobowa grupa uczestników zwiedziła region, odwiedziła miejsce narodzin oraz życia poetki, wzięła udział w odczycie najważniejszych wierszy. Dodatkowo uczestnicy w trakcie trwania projektu robili zdjęcia odwiedzanych miejsc, spośród których wybrano te najciekawsze. W ramach projektu podkreślano aspekt świadomości regionalnej młodzieży oraz pojęcie małej ojczyzny w świetle korelacji między twórczością poetki a polsko niemiecką historią Warmii. W drugiej części projektu zorganizowano wystawę fotografii podsumowującej zrealizowaną inicjatywę. 

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej „ Konferencja Młodzieżowa” w 2011r 
12 edycja przedsięwzięcia odbyła się pod hasłem „Cztery żywioły – łączymy nasze potencjały”. W inicjatywie zorganizowanej w dniach od 21.10.2011r do 23.10.2011r w Polanicy Zdroju, łącznie udział wzięło 56 młodych ludzi w wieku od 15-30 roku życia. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia wzięli udział w warsztatach w zakresie następujących zakresów tematycznych:
„Woda - Negocjacje podstawą sukcesu” – uczestnicy zapoznani zostali z tajnikami skutecznej sztuki negocjacji. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy przećwiczyli techniki i strategie prowadzenia negocjacji oraz sposobu zastosowania argumentów w obronie własnych interesów.
„Ziemia – jak zarządzać zasobami ludzkimi” – w ramach zajęć uczestnicy zaznajomieni zostali  zasadami etykiety oraz pielęgnowania oficjalnych kontaktów.
„Powietrze – stereotypy w wielokulturowym społeczeństwie” – w ramach warsztatów, w języku niemieckim przeprowadzono gry symulacyjne, ćwiczenia rozwijające umiejętności współdziałania w zespole oraz techniki mowy ciała. 
„Ogień – jak uzyskać rozgłos” – uczestnicy zaznajomieni zostali z zasadami tworzenia udanych happeningów. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w zajęciach praktycznych, w ramach których zorganizowali własny projekt happeningu. 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z siedzibą w Raciborzu:

- „Turniej Piłki Halowej”
W dniu 19.11.2011r cztery organizacje, tj. Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej oraz Koła Terenowe z Gliwic, Zabrza i Katowic, zorganizowały turniej piłki halowej dla przedstawicieli Kół oraz ZMMN w Polsce, jak również innych zaprzyjaźnionych drużyn z terenu woj. śląskiego. W rozgrywkach łącznie udział wzięło 160 zawodników. Podczas turnieju zaprezentowana została prezentacja multimedialna dot. Śląskich piłkarzy, występujących w reprezentacjach Niemiec oraz Polski.

- „Obóz dla Młodzieży ponad gimnazjalnej”
W dniach od 29 czerwca do 13 lipca 2011roku w Łukęcinie (woj. zachodnio-pomorskie) zorganizowano obóz dla młodzieży ponad gimnazjalnej, w którym łącznie udział wzięło 46 osób. W ramach inicjatywy poza działaniami turystyczno-rekreacyjnymi uczestnicy wzięli udział w niemieckojęzycznych warsztatach z zakresu historii, folkloru, kultury, jak również ogólnej świadomości społeczno-politycznej, co pozwoliło na poszerzenie wiedzy uczestników obozu, ale również na podniesienie kwalifikacji językowych. Uczestnicy wzięli udział w rejsie statkiem turystycznym z Dzwinowa do Kamienia Pomorskiego poznając kulturę Regionu.  

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu – „Z plecakiem odkrywamy swoją małą ojczyznę. Ojczyznę Twoich przodków”
Od 15 do 18 września 15- osobowa grupa Młodzieżowa przy Niemieckim Towarzystwie Kulturalno-Społecznym we Wrocławiu wędrowała z plecakami po Karkonoszach. Podczas wędrówki zaplanowane były liczne zadania oraz ciekawostki, odnajdywanie miejsc na szlaku i robienie zdjęć na wzór starych fotografii, zwiedzanie miejsc ściśle powiązanych z przedwojenną historią regionu: muzeum Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, kościółek Wang w Karpaczu, oraz wielu innych śladów na szlaku: Głaz Carla i Gerharta Hauptmannów czy same schroniska, które w większości wybudowane były przed 1945 rokiem. Podczas lekcji muzealnej w muzeum Carla i Gerharta Hauptmannów, którą prowadzono w języku niemieckim oraz polskim, uczestnicy dowiedzieli się o życiu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, jak również na temat historii regionu, historii kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie, Rübezahl/Liczyrzepy – Karkonoskiego Ducha Gór, zapoznali się z legendami oraz historią z nim związaną. W poszukiwaniu Liczyrzepy, piękna gór, ale przede wszystkim własnej tożsamości oraz umacniania poczucia przynależności do Grupy Młodzieżowej i mniejszości niemieckiej, 15 uczestników przeszło grzbietem ponad 50 kilometrów. W czasie postojów uczestnicy czytali przygotowane referaty dotyczące historii regionu, oraz rozmawiali na temat przyszłości grupy. Na zakończenie realizacji przedsięwzięcia przygotowano prezentację multimedialną na podstawie zebranych starych i nowo zrobionych zdjęć oraz przedstawiono efekty projektu w siedzibie NTKS we Wrocławiu w ramach spotkania członkowskiego. Prezentacja była przeprowadzona w języku niemieckim oraz polskim. Podczas projektu powstał pomysł kontynuacji cyklu projektów podczas których, głównym zadaniem miało by być robienie zdjęć na wzór starych fotografii. Wielu uczestników projektu zwróciło uwagę, że ta metoda mocno wspiera wyobraźnie gdzie często „historię” można zobaczyć na własne oczy. Dla młodych osób ta metoda nauki historii regionu jest bardzo ciekawa i przystępna. 

Izba Gospodarcza „Śląsk”- Szkolenia specjalistyczne
Izba Gospodarcza „Śląsk” w roku 2011 otrzymała trzy dotacje o łącznej kwocie 88.401,04 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla właścicieli i pracowników firm. Łącznie w roku 2011 IG „ Śląsk” zorganizowała 15 szkoleń, w których uczestniczyły 189 osób. Szkolenia dotyczyły, m.in., następujących tematów: „Rachunek kosztów dla firm produkcyjnych”; „Profesjonalna obsługa klienta – klient na całe życie”; „Negocjacje  biznesowe”; „Najistotniejsze problemy związane z podatkiem VAT”; „Menager restauracji- rekrutacja, motywacja, komunikacja ”; „Zarządzenie przedsiębiorstwem produkcyjnym z zastosowaniem nowoczesnych metod”; „Kierowanie zespołem pracowniczym”; „Szkolenie dla Młodych Liderów Biznesu z zakresu marketingu”. W ramach projektów zorganizowano również warsztaty florystyczne oraz warsztaty dla barmanów, jak również szkolenia kelnerski z zakresu obsługi gościa w restauracji. 

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w 2011 roku

Fundacja udzieliła z powyższych środków dotacje na realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 1.119.986,50 zł, z której wykorzystano środki o łącznej wartości 1.107.356,66 zł. W ramach dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec zrealizowano między innymi następujące inicjatywy:

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu „Wycieczka edukacyjna do stolicy Niemiec- Berlina”/ 2011r
W dniach 15-16.10.2011, 41 członków Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu wzięło udział w wyjeździe edukacyjnym na Berlina. W ramach inicjatywy uczestnicy przedsięwzięcia odwiedzili najważniejsze atrakcje turystyczne Berlina, wzięli udział w mszy świętej w Kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Dodatkowo grupa odwiedziła Bundestag, a w drodze powrotnej zwiedziła dwa zamki w Poczdamie (Zamek Sanssouic oraz Zamek Cecilienhof).

Wycieczki jednodniowe Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Opolu dla dziecii seniorów - 2011r
W powyższym projekcie w dniach od 27.06.-14.07.2011r zorganizowanych zostało 25 wycieczek jednodniowych dla dzieci, natomiast w okresie od 5-29.09.2011r zorganizowano 34 wycieczki dla seniorów. Łącznie w inicjatywie udział wzięło 2.612 osób (1076 dzieci oraz 1536 seniorów). W ramach wycieczek uczestnicy zwiedzili Nysę, zamek w Jawornikach oraz Paczków z Muzeum Gazownictwa. 

 
Działalność pożyczkowa Fundacji
 

Zgodnie z § 10 ust.1 Statutu, Fundacja udziela zwrotnej pomocy finansowej dla prowadzących działalność gospodarczą zarówno z przeznaczeniem na cele inwestycje, jak i obrotowe. W roku 2011 Fundacja prowadziła działalność pożyczkową, w ramach czterech poniższych programów:

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń, nie starszych niż 10 lat. Maksymalna kwota pożyczki: 300.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń. 

Fundusz Mikro-Pożyczkowy
Fundusz realizowany był w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach powyższego Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej 10 lat, a obrotowej 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo 
o marżę.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. W 2009 oraz  2010 roku, Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji i dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki wynosiła 500.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne to 5 lat, a na cele obrotowe to 3 lata.

Fundusz Powodziowy
Fundusz realizowany był w latach 2010-2011 w ramach Programu Ministra Gospodarki ze środków budżetowych. Zgodnie z § 3 Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010r (Dz. U. Nr 148 poz. 992) o udzielenie pożyczek ubiegać mogli się przedsiębiorcy, którzy w dniu występowania powodzi wykonywali działalność gospodarczą na obszarze gminy lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych  lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906), zatrudniali nie więcej niż 50 pracowników, nie spełniali kryteriów przedsiębiorstw zagrożonego w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn.zm. Jednocześnie nie korzystali z innej pomocy udzielonej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi. O udzielenie pożyczki ubiegać mogli się przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej. Pożyczkę w wysokości do 50.000,00 zł przedsiębiorcy przeznaczyć mogli na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych
w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej. W odniesieniu do zapisów Ustawy z dnia12 sierpnia 2010r, w roku 2011, umorzono 141 udzielonych pożyczek w 75% lub 100%. Wysokość umorzenia uzależniona była od posiadania w dniu wystąpienia powodzi ubezpieczenia od klęsk żywiołowych lub tez jego brak. 


Wartość i ilość wypłaconych pożyczek w ramach wszystkich programów wg. stanu na dzień 31.12.2011r przedstawia się następująco:

 
Programy pożyczkowe Projekty 2011
  Ilość Wartość w PLN
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

7

1.064.762,64
Program Rozwoju Rolnictwa

16

3.132.376,34

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

124

22.122.272,10

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

91

9.009.222,44

Fundusz Powodziowy 84 2.619.782,60
Razem: 322 37.948.4165,12
 
Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji. Fundacja pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej współpracowała z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu POIG. Ponadto sporządzano raporty merytoryczne i finansowe, jak również prowadzono bazy danych przedsiębiorców i wniosków. 

W roku 2011 Regionalna Instytucja Finansująca dla województwa opolskiego realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie następujących obszarów:

Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 
Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu. 

W ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych w 2011 roku ogłoszono dwa nabory: 
1. Od 7 marca do 8 kwietnia  2011r– kwota na nabór wyniosła 199.030.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 12 wniosków na kwotę 61.743.920,00 zł. Rekomendację otrzymały 4 wnioski na łączną kwotę 13.096.435,00 zł. 
2. Od 29 sierpnia do 30 września  2011r kwota na nabór wyniosła 199.030.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 9 wniosków na kwotę 49.751.195,00 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 
Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. W 2011 roku nie przeprowadzono żadnego naboru, RIF realizowała zadania na etapie monitoringu i rozliczeń projektów, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich latach.

Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. W ramach Działania 6.1 przeprowadzono trzy nabory:

1. Od 21 lutego do 11 marca 2011r- kwota na nabór wyniosła 186.000.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 23 wnioski na kwotę 1.555.500,00  zł. Rekomendację otrzymało 14 wniosków na łączną kwotę 501.000,00 zł.

2. Od 20 czerwca do 8 lipca 2011r dla projektów na realizację I etapu (przygotowanie planu rozwoju eksportu) – kwota na nabór wyniosła 1.500.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 2 wnioski na łączną kwotę 20.000,00 zł, wnioski te otrzymały rekomendację do dofinansowania.
Od 20 czerwca 2011r do 2 stycznia 2012r nabór ciągły dla projektów na realizację II etapu (wdrożenie planu rozwoju eksportu) – kwota na nabór wyniosła 285.000.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w województwie opolskim złożono 14 wniosków na łączną kwotę 2.237.667,14 zł. Dotychczas rekomendację otrzymał 1 wniosek na kwotę 141.440,00 zł. Ocena pozostałych wniosków w trakcie procedury. Od 17 października do 4 listopada 2011r- kwota na nabór wyniosła 1.500.000,00 zł.  W województwie opolskim złożono 9 wniosków na kwotę 112.500,00 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. W ramach tego działania w 2011 roku przeprowadzono dwa nabory :
1.Od 9 maja do 3 czerwca 2011r- kwota na nabór wyniosła 307.582.710,49 zł. 
W województwie opolskim złożono 21 wniosków o dofinansowanie na kwotę 
8.379.192,83zł. Rekomendację otrzymało 5 wniosków na łączną kwotę 2.081.451,40 zł.
2.Od 14 listopada do 16 grudnia 2011r- kwota na nabór wyniosła 135.131.750,00 zł. W województwie opolskim złożono 8  wniosków o dofinansowanie na kwotę 4.057.947,00 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

W ramach tego działania w 2010 roku przeprowadzono dwa nabory :
1.Od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2011r- kwota na nabór wyniosła 182.986.172,76 zł. W województwie opolskim złożono 15 wniosków na kwotę 6.420.820,20 zł. Rekomendację otrzymało 7 wniosków na łączną kwotę 2.640.531,00 zł.
2. Od 3 do 28 października 2011r- kwota na nabór wyniosła 191.603.467,15 zł. W województwie opolskim złożono 22 wnioski na kwotę 11.554.011,99 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

Regionalna Instytucja Finansująca w Opolu w ramach swojej działalności poza oceną wniosków o dofinansowywanie, dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o płatność w ramach poszczególnych realizowanych projektów we wszystkich obsługiwanych działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Po uzyskaniu pozytywnej oceny (formalnej oraz merytorycznej) wniosek o płatność przekazywany jest do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z rekomendacją do wypłaty środków pieniężnych. 

Poniższa tabela obrazuje poziom rekomendacji do wypłaty środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w mln PLN w roku 2011 z uwzględnieniem podziału na województwa: 

Lp. województwo 1.4 4.1 4.4 6.1 8.1 8.2 RAZEM
1 mazowieckie 57,45 17,17  149,50  4,48  91,91  24,56  345,07 
2 małopolskie 17,34  18,05  200,45  2,44  27,33  18,04  283,65
3 śląskie 14,37  12,56  157,52  1,12  28,48  9,62  223,67
4 wielkopolskie 14,34  5,65  120,00  2,79  53,18  15,67  211,63
5 podkarpackie 5,60  15,77  157,75  2,02  10,67  10,58  202,39
6 kujawsko-pomorskie 7,61   24,55  95,13  0,95  6,82  12,32  147,38
7 łódzkie  17,33  11,71  86,55  0,96  14,82  3,27  134,64
8 dolnośląskie  10,42  0,00  61,89  0,75  21,43  7,52  102,01
9 pomorskie  13,21  4,99  51,84  1,72  16,43  8,61  96,80
10 opolskie  4,68  33,69  40,63  0,62  3,40  3,29  86,31
11 lubelskie  8,11  12,72  44,37  0,49  5,24  3,28  74,21
12 lubuskie  2,29  6,83  40,88  0,23  8,81  4,50  63,54
13 warmińsko-mazurskie  1,67  2,70  32,64  0,55  2,37  1,53  41,46
14 świętokrzyskie  3,52  0,38  25,85  0,77  5,56  4,86  40,94
15 podlaskie  2,27  1,68  25,34  0,23  2,31  1,52  33,35
16 zachodniopomorskie  3,59  6,77  8,93  0,95  5,98  1,18  27,40
RAZEM
 183,80  175,22  1299,27  21,07  304,74  130,35  2114,45
 
Działalność Domu Europejskiego – Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

„Informacja europejska w regionach 2011”
Dzięki prowadzeniu Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej został zrealizowany cel promocji, informacji i edukacji w dziedzinie Unii Europejskiej oraz funkcjonowania Polski w jej strukturach: 

1)Prowadzono otwarty punkt informacyjny z dostępem do publikacji książkowych nt. polityki międzynarodowej, Unii Europejskiej oraz czasopism, analiz, opracowań i publikacji z zakresu integracji europejskiej. Pomocą przy poszukiwaniu niezbędnych informacji służyli na miejscu dwaj konsultanci. 

2)Organizacja tzw. Lekcji Europejskich, czyli spotkań dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolnej na terenie województwa opolskiego oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. 

3) Prowadzenie wykładów otwartych dla społeczności lokalnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz na terenie całego województwa opolskiego. 

4) Organizacja dyżurów ekspertów z instytucji współpracujących z RCIE, specjalizujących się w różnych aspektach związanych z tematyką europejską. W ramach spotkań zapraszani byli specjaliści z różnych dziedzin i z różnych instytucji. 

5) Organizacja dyżurów konsultantów RCIE Opole. W trakcie tych dyżurów, które odbywały się na terenie całego województwa opolskiego, konsultanci RCIE Opole odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej. 

6) Redagowanie raz w miesiącu Biuletynu Prezydencji, który publikowany był na stronie internetowej RCIE Opole. Zawierał on najświeższe informacje dotyczące wydarzeń związanych z polską prezydencją w Radzie UE. 
W ramach działalności ośrodka informacyjnego prowadzona była strona internetowa RCIE Opole – www.rcie.opole.pl. 

Podczas realizacji 11 miesięcy działalności Punktu Informacyjnego w Opolu osiągnięte zostały następujące rezultaty:

- Liczba uczestników lekcji europejskich w siedzibie RCIE oraz w regionie – 2.626
- Liczba uczestników spotkań otwartych w siedzibie RCIE  – 35
- Liczba uczestników spotkań otwartych w regionie – 445
- Liczba dyżurów ekspertów z instytucji współpracujących z RCIE Opole – 11
- Liczba dyżurów konsultantów RCIE Opole w ciągu 11 miesięcy – 12 
- Liczba Biuletynów Prezydencji umieszczonych na stronie www.rcie.opole.pl – 11 
- Liczba lekcji europejskich w siedzibie RCIE oraz w regionie – 127
- Ilość wydanych materiałów informacyjnych– 5.000

 
„Energiczna Europa” 
Poprzez realizację zadania społeczeństwu regionu i kraju przybliżona została kwestia ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, oszczędzania energii i pozyskiwania jej alternatywnych źródeł, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Projekt miał również na celu przybliżenie społeczności regionu zmian, które w funkcjonowanie Unii Europejskiej wprowadził Traktat z Lizbony. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1) Artykuł z wywiadem. Przeprowadzono wywiad z Panią Europoseł Danutą Jazłowiecką oraz Panią dr Małgorzatą Magdziarczyk, pracownikiem naukowym, adiunktem w Katedrze Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego na Politechnice Opolskiej na temat wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz jego funkcjonowania. Artykuł został opublikowany w dzienniku regionalnym (Nowej Trybunie Opolskiej) o nakładzie ok. 50 tys. 4 marca 2011 r. 

2) W ramach zadania wyprodukowana została broszura informacyjna przeznaczona dla społeczności regionu oraz kraju o tematyce związanej ze sposobami ochrony środowiska naturalnego przed jego degradacją, przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz sposobów pozyskiwania alternatywnych źródeł energii w codziennym życiu. Broszura została w kwietniu i maju 2011 r. rozesłana poprzez sieć RCIE na teren całej Polski oraz rozdysponowana podczas wyjazdów edukacyjnych RCIE Opole na terenie województwa opolskiego. Broszura została wyprodukowana w liczbie 3.000 egzemplarzy.

3) Konkurs Fotograficzny pt.: „Energia od nowa”. Konkurs przeznaczony był dla obywateli naszego kraju w wieku od 15 do 30 lat, amatorsko zajmujących się fotografią. Tematyka prac dotyczyła sposobów zapobiegania zmianom klimatu, innowacyjnych pomysłów, które pomogą ochronić naszą planetę przed degradacją spowodowaną jej nadmierną i rabunkową eksploatacją. Konkurs odbył się w miesiącach styczeń-maj 2011. W celu rozpromowania konkursu zostały wyprodukowane plakaty oraz ulotki informacyjne. Do oceny nadesłanych prac zostało zaproszone trzyosobowe jury, składające się z ekspertów w dziedzinie fotografii. Nadesłano 114 zgłoszeń z całej Polski, z czego 6 nie spełniło wymogów formalnych. Po zebraniu prac odbyło się posiedzenie komisji, która wyłoniła zwycięzców, przyznając trzy pierwsze miejsca. 

„Prezydencja na miarę Europy”
Celem realizacji zadania było przybliżenie mieszkańcom województwa opolskiego problematyki prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1) Konkurs Plastyczny pt.: „Polska za sterami Unii Europejskiej”. Konkurs miał na celu pokazanie jak młodzi ludzie w naszym regionie postrzegają zadanie, jakim jest sprawowanie prezydencji, a także skłonienie ich do refleksji i samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat prezydencji. Konkurs przeznaczony był dla młodzieży szkolnej województwa opolskiego. Tematyka prac dotyczyła ogólnie pojętego sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Każdy uczestnik mógł przesłać jedną pracę plastyczną w formie plakatu, o maksymalnym formacie A1, wykonaną techniką dowolną. Konkurs odbywał się w miesiącach styczeń-kwiecień 2011r. W celu promocji konkursu wyprodukowano plakaty, które następnie zostały rozdysponowane przez organizatora wśród placówek oświatowych całego województwa opolskiego, a także wśród urzędów gmin i starostw powiatowych. Do oceny nadesłanych prac zaproszono trzyosobowe jury, złożone z ekspertów w dziedzinie sztuki. W kategorii szkół gimnazjalnych nadesłano 161 prac, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych spłynęło 48 prac. Po zebraniu prac, 7 kwietnia 2011r, odbyło się posiedzenie komisji, która wyłoniła zwycięzców, przyznając trzy pierwsze miejsca w obydwu kategoriach wiekowych. Laureatom konkursu nagrody zostały wręczone podczas spotkania dla młodzieży województwa opolskiego, które odbyło się 15 kwietnia 2011r w Opolu. 

2) Konferencja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Co z tą Prezydencją?” 15 kwietnia 2011r została zorganizowana konferencja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego pt.: „Co z tą Prezydencją?”. Podczas spotkania uczniowie uczestniczyli w wykładach, dotyczących przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Odbyły się trzy prelekcje: pierwsza dotyczyła historii prezydencji oraz zagadnień z nią związanych, druga traktowała o zmianach, jakie wprowadził Traktat z Lizbony. Natomiast trzecie wystąpienie poświęcone było kwestii polskiej prezydencji. Do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji zostali zaproszeni pracownicy naukowi opolskich uczelni, zajmujący się tematyką Unii Europejskiej (dr Małgorzata Magdziarczyk z Politechniki Opolskiej, dr Monika Haczkowska z Politechniki Opolskiej, dr Grzegorz Balawajder z Uniwersytetu Opolskiego). Słowo wstępne do zgromadzonych gości skierowała Zastępca Dyrektora Biura Fundacji, Pani Helena Lellek. Głos w sprawie przygotowań województwa opolskiego do sprawowania prezydencji zabrał pełnomocnik wojewody ds. prezydencji, Pan Szymon Ogłaza. Podczas konferencji zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu plastycznego na plakat pn.: „Polska za sterami Unii Europejskiej”. W konferencji uczestniczyły 142 osoby
 
3) Akcja informacyjna nt.: Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. w mediach regionalnych. W ramach działania wyprodukowano kolorowe dwustronne ulotki w formacie A5 nt. „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011r” W ulotce były zawarte najważniejsze informacje dot. instytucji prezydencji, Rady Unii Europejskiej, roli polskiej prezydencji oraz podstawowych priorytetów. Ulotki, zostały przekazane społeczeństwu województwa opolskiego poprzez zamieszczenie ich w najbardziej poczytnym dzienniku regionalnym Nowa Trybuna Opolska w piątek 22 lipca 2011r, kiedy nakład osiąga najwyższą liczbę (47 tys. egzemplarzy). 

4) Kampania informacyjna w telewizji regionalnej (TVP Opole) oraz w radiu regionalnym (Radio Opole). W ramach projektu został wyprodukowany jeden spot telewizyjny (30 s.) oraz jeden spot radiowy (30 s.) Spoty emitowane były w maju oraz czerwcu 2011 w porze najlepszej oglądalności i słuchalności. Kampania ta miała na celu zwiększenie świadomości jak największej liczby mieszkańców województwa opolskiego na tematy związane z prezydencją. 

5) Cykl audycji w radiu regionalnym. W ramach działania wyprodukowano oraz wyemitowano 4 audycje w radiu regionalnym (Radio Opole), podczas których omawiana była kwestia prezydencji. Tematy audycji były następujące: ewolucja instytucji prezydencji przed i po wejściu w życie Traktatu z Lizbony; znaczenie prezydencji dla państw członkowskich Unii Europejskiej; oczekiwania, szanse i zagrożenia związane z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej; omówienie priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.Udział w dyskusjach wzięli: pracownik naukowy opolskiej uczelni, dr Grzegorz Balawajder, jako moderator dyskusji, deputowana do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, poseł na Sejm RP Ryszard Galla oraz przedstawicielka koła naukowego politologów, działającego przy Uniwersytecie Opolskim, Sandra Wadowska. Każdorazowo audycja miała około 6 min. i była prezentowana w czasie najlepszej słuchalności (15.35). Każda audycja była poprzedzona pięcioma zapowiedziami, które miały na celu poinformować słuchaczy radia o audycji. 

„Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich 2011” 
Celem zadania było upowszechnienie wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wśród dzieci i młodzieży szkół województwa opolskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez włączenie uczestników Zjazdu  w zaprezentowanie zmian w ich najbliższym otoczeniu, które zaistniały dzięki RPO WO, udział w quizie wiedzy na temat RPO WO. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoim sposobem postrzegania pozytywnych zmian, które zaszły w naszym województwie poprzez udział w konkursie plastycznym na plakat pt. „Moje otoczenie zmienia się dzięki Unii”, który został rozstrzygnięty podczas konferencji. 
Zjazd odbył się 30 września 2011r, w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego „Ostrówek”. Spotkanie było objęte patronatem Marszałka Województwa. Łącznie wzięło w nim udział 150 osób. Grupy przybyły w składzie 5 uczniów oraz nauczyciel. Spotkanie otwarł Pan Ryszard Galla, przewodniczący Rady Fundacji oraz Pani Agnieszka Okupniak, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgminazjalnych naszego województwa przedstawiła łącznie 11 prezentacji na temat RPO WO 2007-2013 oraz przywiozła 78 prac plastycznych dotyczących tego programu do udziału w konkursie pod hasłem „Moje otoczenie zmienia się dzięki Unii. Trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia zostały nagrodzone nagrodami książkowymi. W obydwu konkursach jury zadecydowało o przyznaniu dwóch wyróżnień specjalnych. Nagrody sfinansowano z dotacji UMWO. Spotkanie uświetniły występy dwóch zespołów: muzycznego zespołu Inox z Grodkowa oraz tanecznego zespołu Kameleon ze Zdzieszowic. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę oraz wygrać drobne nagrody podczas quizu nt. RPO WO. 

„Innowacyjność dla prawie każdego” 
W ramach projektu w 2011 r. zrealizowano następujące działania:

1) Odbyło się 10 warsztatów Akademii Innowacyjności, czyli spotkań z ekspertami w dziedzinie wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. 

20.01.2011r Temat: „Badania naukowe wykorzystywane w biznesie. Jak zamieniać zlecenia w badania społeczne”. Prowadzący: mgr Magdalena Piejko – Doktorantka w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego.

23.02.2011r Temat: „Innowacyjny produkt. Analiza i badanie rynku”. Prowadzący: mgr Maciej Maj – magister socjologii, przedsiębiorca, właściciel firmy Openfield Research & Communications, specjalista ds. analizy danych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej.

28.02.2011r Temat: "Wymagany zakres innowacyjności w projektach obsługiwanych przez Regionalną Instytucję Finansującą". Prowadzący: mgr Wojciech Pieczonka - specjalista w dziale kontraktowania i oceny wniosków dla poszczególnych działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Regionalnej Instytucji Finansującej działającej przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

30.03.2011r Temat: „Wykorzystanie programów naukowych przy wdrażaniu innowacyjnego produktu na rynek”. Prowadzący: dr inż. Łukasz Dzierżanowski – pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

04.04.2011r Temat: „Aspekty prawne wprowadzenia na rynek innowacyjnego przedsiębiorstwa”. Prowadzący: Mec. Mariusz Bialic – właściciel Kancelarii Radcy Prawnego, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

19.05.2011r Temat: „Funkcjonowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa on-line. Przykłady skutecznych e-biznesów”. Prowadzący: mgr inż. Wiktor Kowalczyk – absolwent kierunku Informatyka Politechniki Wrocławskiej, właściciel Mext.pl.

27.05.2011r Temat: „Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne. Czyli jak skutecznie i innowacyjnie działać na rynku budowlanym”. Prowadzący: mgr inż. Anna Dziedzic – absolwentka kierunku Budownictwo oraz Ochrona Środowiska Politechniki Opolskiej, projektantka konstrukcji budowlanych, właścicielka biura projektowego „d.konstrukcja”.

03.06.2011r Temat: „B+R w sporcie. Innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze”. Prowadzący: mgr Radosław Soperczak – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, współwłaściciel agencji reklamowej „12 stopni”, właściciel i prezes Football Academy, prezes drużyny KS Unia Opole.

09.06.2011r Temat: „Zarządzanie czasem i zespołem w innowacyjnym przedsiębiorstwie”.Prowadzący: mgr Paweł Biernat oraz mgr Kamil Pietrukiwicz. Mgr Paweł Biernat – dyrektor oddziału SEKA S.A. w Opolu, trener biznesu.Mgr Kamil Pietrukiewicz – trener biznesu.

15.06.2011r Temat: „B+R na rynku farmaceutycznym. Rozwój i badania innowacyjnych przedsięwzięć”. Prowadzący: mgr Łukasz Kaniuczak – absolwent Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Biotechnologii podyplomowych studiów Uniwersytetu Opolskiego, farmaceuta, nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym.

2) Projekt był promowany za pomocą mediów regionalnych Trzy razy ukazało się ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej oraz jeden raz zamieszczono kolorową wkładkę formatu 2xA5. W trakcie realizacji projektu wyprodukowano oraz wyemitowano w TVP Opole dwa spoty telewizyjne.