Oferta pracy: Inspektor danych osobowych

Logo FRS 2018 PL-DE.png

 Fundacja Rozwoju Śląska poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Inspektor danych osobowych

Miejsce pracy: Opole

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony danych osobowych
    i bezpieczeństwa informacji, audytu, obsługi narzędzi IT do zarządzania danymi lub pracą związaną bezpośrednio z dostosowaniem przedsiębiorstw do wymogów RODO,
  • co najmniej pięcioletni staż pracy potwierdzony świadectwami pracy,
  • znajomość przepisów prawa m.in.:

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

·         biegła obsługa komputera,

·         bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i solidność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Zadania:

·        zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

·        sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań,

·        nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji - opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji (procedur, zarządzeń, instrukcji, regulaminów) opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych,

·         prowadzenie rejestru zbioru danych przetwarzanych,

·         przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i przekazywanie ich do akceptacji oraz prowadzenie rejestru wydanych upoważnień,

·         zapoznanie i szkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

·         nadzór i kontrola nad systemem zabezpieczeń danych osobowych,

·         dokonywanie analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych,

·         cykliczne prowadzenie audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i zaleceniami,

·         wyjaśnianie i dokumentowanie przypadków naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,

·         ciągłe dostosowywanie organizacji do nowych wytycznych rekomendacji i dobrych praktyk dot. RODO

Oferujemy:

·         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę/ własna działalność gospodarcza;

·         możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie pisemnych ofert zawierających:

1.       list motywacyjny,

2.       CV wraz z zdjęciem oraz klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

3.       kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4.       kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 18.05.2018 roku z dopiskiem „Administrator danych osobowych” na adres Fundacja Rozwoju Śląska 45-364 Opole, ul. Słowackiego 10 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@fundacja.opole.pl.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci informowani będą drogą elektroniczną
na podany w dokumentach adres e-mailowych lub telefonicznie na podany w dokumentach
nr telefonu.

Fundacja Rozwoju Śląska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Przewiń do góry