Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacje ogólne

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłatach:

Lp. Środki Wartość spłaty kapitału pożyczek Wartość spłaty odsetek od pożyczek Wartość pozostałych opłat od udzielonych pożyczek
1. Fundusz Środki Zwrotne 1.895.752,52 142.615,09 1.180,00
2. Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie - BGK 1.657.779,36 64.116,76 4.120,00
3. Fundusz BWI 2010-2015 1.971.144,39 224.503,58 2.000,00
4. Fundusz BWI 2009 211.866,83 27.760,04 340,00
5. Fundusz Powodziowy 38.959,16 20,69 0,00
6. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 195.492,51 65.897,45 300,00
7. Regionalny Fundusz Pożyczkowy I-III 21.673.166,29 2.666.124,32 18.780,00
8. Fundusz SPO  Mikro-Pożyczkowy 4.531.969,41 1.085.385,56 4.840,00
9. Fundusz Fundacji 41.642,82 2.390,78 0,00
10. Fundusz FRS/CRB-II-Fundusz Funduszy 3.265,98 450,21 0,00
11. Fundusz FRS-IV-Fundusz Funduszy 601,27 0,00 0,00
12. Odsetki skapitalizowane 0,00 2.028,04 0,00
    32.221.640,54 4.281.292,52 31.560,00

Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową:

Lp. Instytucja finansująca Nazwa projektu Kwota dotacji [w PLN]
1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości „Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej” 179.509,68
2. Bank Gospodarstwa Krajowego Pierwszy Biznes II Wsparcie w Starcie 277.215,32
3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec (za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce) Dofinansowanie działalności statutowej organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz Fundacji Rozwoju Śląska 4.987.173,43
    Łącznie: 5.443.898,43

Informacja o pozostałych przychodach finansowych

Lp. Środki

A

Odsetki od bieżących

rachunków bankowych

B

Odsetki od lokat

A+B

Łącznie

1. Środki zwrotne 38.553,13 311.380,03 349.933,16
2. Fundusz BWI 2009 0,00 7.887,17 7.887,17
3. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 468,07 106.294,27 106.762,34
4. Regionalny Fundusz Pożyczkowy I-III 85.815,34 93.453,49 179.268,83
5. Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy 36.102,72 170.526,75 206.629,47
6. Fundusz Fundacji 0,00 35.198,32 35.198,32
7. B. Wurttemberg 0,00 226,41 226,41
8. Prowizja od środków Pierwszy Biznes 0,00 12.971,91 12.971,91
9. Prowizja RFP I – II RPO WO 0,00 6.440,47 6.440,47
10. Środki Centrum Biznesu 952,06 0,00 952,06
  Łącznie: 161.891,32 744.378,82 906.270,14
 
 
Przewiń do góry