Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacje ogólne

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

W roku 2017 odbyło się 6 posiedzeń Rady Fundacji, z czego na posiedzeniu w dniu 12.06.2017r. odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium za miniony rok obrotowy. W roku sprawozdawczym odbyło się 20 posiedzeń Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji podejmował również uchwały w trybie obiegowego zbierania głosów. W roku sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął łącznie 259 uchwał.

 
Przewiń do góry