Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Od lutego 2012 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym przedmiocie: 64.92.Z – pozostałe formy udzielenia kredytów; 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W roku 2017 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przychód w wysokości 4.631.338,30 zł (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 4.418.872,45 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 212.465,85 zł). Kwota o wartości 3.143.183,42 zł stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności gospodarczej (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 2.770.737,66 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 372.445,76 zł.). W roku 2017 na działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 1.488.154,88 zł (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 1.648.134,79 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 159.979,91 zł). W roku sprawozdawczym 15 etatów było zaangażowanych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

 
Przewiń do góry