Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

 

Centrum Rozwoju Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje swoim klientom kompleksowe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  • przygotowywania, skompletowania oraz złożenia wniosku o udzielenie pożyczki/dotacji na rozwój przedsiębiorstwa,
  • przygotowywania biznesplanów,
  • doradztwa biznesowego oraz doradztwa finansowego,
  • kompleksowej obsługi klienta biznesowego,
  • świadczenia usług biurowych, archiwizacyjnych i sekretariackich.

W roku 2017 Spółka przygotowała i skompletowała 35 wniosków o udzielenie pożyczki. Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. od początku swojej działalności angażuje się w działania mające na celu promocję Fundacji Rozwoju Śląska oraz oferowanych przez nią usług polegających na wspieraniu przedsiębiorców poprzez udzielanie finansowego wsparcia w postaci pożyczek. W związku z tym, w ramach działań promocyjnych, pracownicy Spółki w br. roku wzięli udział w licznych spotkaniach skierowanych do przedsiębiorców. Każdorazowo podczas tych spotkań promowano ofertę pożyczkową Fundacji Rozwoju Śląska poprzez indywidualne rozmowy i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych.
W listopadzie br. w ramach tychże działań pracownicy Spółki uczestniczyli w spotkaniach powiatowych na terenie województwa opolskiego. Pracownik Spółki został także zaangażowany w przygotowywaniu ofert przetargowych w ramach przetargów nieograniczonych Banku Gospodarstwa Krajowego: Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Projektu „2.1.1 Nowe Produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Projektu „1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach  – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. wspólnie z Fundacją realizuje II Część Zamówienia w ramach działania 2.1.1 (konsorcjum), pracownicy Spółki zostali włączeni do Działu Sprzedaży i odpowiedzialni są za sprzedaż pożyczek oferowanych przez Fundację.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

 
Przewiń do góry