DOKUMENTY DO POBRANIA KARTA PODATKOWA

___

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla przedsiębiorców prowadzących księgowość w postaci Karty Podatkowej:

DOCwniosek-o-pozyczke-pee.doc

DOCBIZNES PLAN.doc

DOCwykaz-dokumentow-ktore-nalezy-dolaczyc-do-wniosku-o-pozyczke-2.doc

DOCFormularz oceny wstępnej.doc

DOCOświadczenie o niekaralności dla wnioskodawcy.doc

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx

XLSkarta-podatkowa.xls

DOCOświadczenie majątkowe.doc

DOCOświadczenie majątkowe - załącznik rolniczy.doc

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx

DOCXInstrukcja wypełniania upoważnień BIG IM.docx

PDFInformacja RODO.pdf

DOCXOświadczenie o danych z dowodu osobistego.docx

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.4 Efektywność energetyczna w MŚP - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania" RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9717/2017/1/DIF/066 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 19.277.108,43 zł., z czego 16.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Przewiń do góry