Pieniądze na szkolenia i doradztwo dla firm już dostępne

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników działających w branżach, które zostały uznane za specjalizacje regionalne Opolszczyzny. Są to: branża budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi), chemiczna, drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski), maszynowa i elektromaszynowa, metalowa i metalurgiczna, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, a także transport i logistyka, usługi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi turystyczne.

- Potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych są duże, a wynikają często z faktu zatrudniania osób bez kwalifikacji zawodowych bądź z kwalifikacjami innymi, niż wymagane. Dodatkowo nasze przedsiębiorstwa przechodzą intensywny proces wymiany technologii, pociągający za sobą potrzebę doskonalenia umiejętności i kompetencji. Szybko zmieniająca się i rozwijająca gospodarka te potrzeby jedynie potęguje – podkreśla Arnold Czech, prezes Fundacji Rozwoju Śląska.

Operatorem tych pieniędzy, zarezerwowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, jest podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), a partnerem – Fundacja Rozwoju Śląska.

 

Więcej na temat dofinansowania przeczytasz: TU

Lub w prasie: TU albo TU

 

konferencja styczeń.png

Przewiń do góry