Dokumenty do pobrania Karta Podatkowa

___

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dla przedsiębiorców prowadzących księgowość w postaci Karty Podatkowej:

DOCXFormularz_Wniosek MPI DPI_28.04.2020.docx

PDFWykaz dokumentów i formularzy NPiU.pdf

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx

DOCXInstrukcja wypełniania upoważnień BIG IM.docx

XLSKarta podatkowa - w zakładkach zał. C i F.xls

DOCOświadczenie majątkowe.doc

DOCOświadczenie majątkowe - załącznik rolniczy.doc

PDFInformacja RODO.pdf

ZIPOświadczenie o MSP.zip

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umów operacyjnych:

  1. Nr 2/RPOP/3317/2017/II/DIF/022 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska (Liderem Konsorcjum)  i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. (Uczestnikiem Konsorcjum), pełniącymi rolę Pośrednika Finansowego, wyłonionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego -  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 26.392.629,34 zł., z czego 22.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.
  2. Nr 2/RPOP/3317/2017/IV/DIF/024 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 28.802.267,89 zł., z czego 24.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Przewiń do góry