×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczki preferencyjne

Aby poznać szczegółowe informacje i pobrać załączniki dotyczące wybranego programu pożyczkowego, należy kliknąć na nazwę programu lub grafikę.

 

 • PEE2.jpeg

  Preferencyjne pożyczki na Efektywność Energetyczną 2

  Złóż wniosek ON-LINE

  PDFPEE 2 - Wykaz załączników do wniosku.pdf

  • Dla kogo? -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane, posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego.
  • Na co? -
   • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
   • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
   • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
   • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
   • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
   • audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.
  • Na jak długo? - 96 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach, przy docelowej oszczędności energii na poziomie co najmniej 60% do 120 miesięcy)
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki 1 200.000,00 zł.
 • pierwszy biznes 2022.jpeg

  Preferencyjne pożyczki: Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

  Dla kogo?

  • Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - poszukujący pracy absolwenci szkół lub uczelni wyższych, do 48 miesięcy od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowani bezrobotni, studenci ostatniego roku studiów.  Złóż wniosek ON-LINE
  • Pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego - podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, niepubliczne szkoły oraz przedszkola, żłobki lub kluby dziecięce prowadzone przez osoby fizyczne. Pożyczka uzupełniająca.  Złóż wniosek ON-LINE
  • Pożyczka dla przedsiębiorcy  Złóż wniosek ON-LINE
  • Bezpłatne szkolenia i doradztwo - dla pożyczkobiorców programu.

  Na co? - zakupy inwestycyjne oraz obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatne do branży i zakresu wykonywanej pracy).

  Na jak długo? - 7 lat na podjęcie działalności gospodarczej, 3 lata na utworzenie stanowiska pracy.

  Ile? – rozpoczęcie działalności: 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Utworzenie miejsca pracy: 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 • spo plakat2.png

  Fundusz Mikro-Pożyczkowy

  Złóż wniosek ON-LINE

  DOCWykaz dokumentów i formularzy SPO.doc

  • Dla kogo? - mikro, mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego lub śląskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub śląskiego lub spoza województwa opolskiego lub śląskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub śląskiego.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo? - 10 lat na cele inwestycyjne, 1 rok na cele obrotowe (w uzasadnionych przypadkach 3 lata).
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł.
 • msp plakat.png

  Pożyczki ze środków własnych Fundacji - Program rozwoju MSP

  Złóż wniosek ON-LINE

  PDFWykaz dokumentów i formularzy RFP-MSP.pdf

  • Dla kogo? - Osoby fizyczne i prawne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo? - 5 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 500.000,00 zł.
 • rol plakat1.png

  Pożyczki ze środków własnych Fundacji - Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych

  Złóż wniosek ON-LINE

  DOCWykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pożyczkę ROL.doc

  • Dla kogo? - dla osób fizycznych lub prawnych prowadzących lub zamierzających uruchomić działalność rolniczą na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.
  • Na co? -  Zakup maszyn i urządzeń, w tym ciągników rolniczych oraz przyczep (nowych lub używanych) służących prowadzeniu działalności rolniczej, zakup, budowę lub remont nieruchomości gospodarczych, zakup ziemi - gruntów rolnych, zakup stada podstawowego, zakup środków obrotowych.
  • Na jak długo? - 5 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 500.000,00 zł.
 • pp plakat.png

  Prosta pożyczka na działalność gospodarczą

  Złóż wniosek ON-LINE

  PDFWykaz dokumentów i formularzy PP.pdf

  • Dla kogo? – przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego
  • Na co? – finansowanie wydatków, które nie mają celu konsumpcyjnego
  • Na jak długo? – 12 miesięcy
  • Ile? – maksymalna kwota pożyczki to 100.000,00 zł
 • rfp plakat.jpeg

  Regionalny Fundusz Pożyczkowy

  Informujemy, że nabór wniosków został tymczasowo wstrzymany.

  PDFWykaz dokumentów i formularzy RFP-MSP.pdf

  • Dla kogo? - mikro, mali, średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego lub spoza województwa na realizację inwestycji w woj. opolskim.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo? - 10 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł.