×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczki preferencyjne

 • PEE2.jpeg

  Preferencyjne pożyczki na Efektywność Energetyczną 2

  Złóż wniosek ON-LINE

  PDFPEE 2 - Wykaz załączników do wniosku.pdf

  • Dla kogo? -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane, posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego.
  • Na co? -
   • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
   • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
   • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
   • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
   • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
   • audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.
  • Na jak długo? - 96 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach, przy docelowej oszczędności energii na poziomie co najmniej 60% do 120 miesięcy)
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki 1 200.000,00 zł.
 • pierwszy biznes 2022.jpeg

  Preferencyjne pożyczki: Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

  Dla kogo?

  • Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - poszukujący pracy absolwenci szkół lub uczelni wyższych, do 48 miesięcy od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowani bezrobotni, studenci ostatniego roku studiów.  Złóż wniosek ON-LINE
  • Pożyczka na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego - podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, niepubliczne szkoły oraz przedszkola, żłobki lub kluby dziecięce prowadzone przez osoby fizyczne. Pożyczka uzupełniająca.  Złóż wniosek ON-LINE
  • Pożyczka dla przedsiębiorcy  Złóż wniosek ON-LINE
  • Bezpłatne szkolenia i doradztwo - dla pożyczkobiorców programu.

  Na co? - zakupy inwestycyjne oraz obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatne do branży i zakresu wykonywanej pracy).

  Na jak długo? - 7 lat na podjęcie działalności gospodarczej, 3 lata na utworzenie stanowiska pracy.

  Ile? – rozpoczęcie działalności: 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Utworzenie miejsca pracy: 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 • rfp plakat.jpeg

  Regionalny Fundusz Pożyczkowy

  Złóż wniosek ON-LINE

  PDFWykaz dokumentów i formularzy RFP-MSP.pdf

  • Dla kogo? - mikro, mali, średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego lub spoza województwa na realizację inwestycji w woj. opolskim.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo? - 10 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 1.000.000,00 zł.
 • Pożyczki ze środków własnych Fundacji - Program rozwoju MSP

  Złóż wniosek ON-LINE

  PDFWykaz dokumentów i formularzy RFP-MSP.pdf

  • Dla kogo? - Osoby fizyczne i prawne prowadzące lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.
  • Na co? - zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).
  • Na jak długo? - 5 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 500.000,00 zł.
 • rol plakat1.png

  Pożyczki ze środków własnych Fundacji - Program Rozwoju Rolnictwa

  Złóż wniosek ON-LINE

  DOCWykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pożyczkę ROL.doc

  • Dla kogo? - dla osób fizycznych lub prawnych prowadzących lub zamierzających uruchomić działalność rolniczą na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.
  • Na co? -  Zakup maszyn i urządzeń, w tym ciągników rolniczych oraz przyczep (nowych lub używanych) służących prowadzeniu działalności rolniczej, zakup, budowę lub remont nieruchomości gospodarczych, zakup ziemi - gruntów rolnych, zakup stada podstawowego, zakup środków obrotowych.
  • Na jak długo? - 5 lat na cele inwestycyjne, 3 lata na cele obrotowe.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki to 500.000,00 zł.
 • Prosta pożyczka na działalność gospodarczą

  Złóż wniosek ON-LINE

  DOCWykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o pożyczkę.doc

  • Dla kogo? – przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego
  • Na co? – finansowanie wydatków, które nie mają celu konsumpcyjnego
  • Na jak długo? – 12 miesięcy
  • Ile? – maksymalna kwota pożyczki to 100.000,00 zł