×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Pożyczki BGK

 • PEE2.jpeg

  Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2

  Złóż wniosek ON-LINE

  PDFPEE 2 - Wykaz załączników do wniosku.pdf

  • Dla kogo? -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane, posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego.
  • Na co? -
   • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
   • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią,
   • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
   • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
   • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu,
   • audytu energetycznego dla MSP, jako element kompleksowy projektu.
  • Na jak długo? - 96 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach, przy docelowej oszczędności energii na poziomie co najmniej 60% do 120 miesięcy)
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki 1 200.000,00 zł.
 • 2017-10-13 plakat A2 zatwierdzony.png

  Pożyczka na nowe produkty i usługi

  Złóż wniosek ON-LINE cel inwestycyjny

  Złóż wniosek ON-LINE cel płynnościowy

  PDFWykaz dokumentów i formularzy NPiU.pdf

  • Dla kogo? -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie woj. opolskiego.
  • Na co? - inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych/ ulepszonych produktów / usług, inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę działalności, wzrost zasięgu, tj. inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i/ lub zwiększenia zasięgu jego oferty.
  • Na jak długo? - Mała Pożyczka Inwestycyjna do 60 miesięcy, Duża Pożyczka Inwestycyjna do 84 miesięcy.
  • Ile? - maksymalna kwota pożyczki dla MPI 150.000,00 zł, dla DPI 1.200.000,00 zł
 • plynnosc_poir.png

  POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA - POIR

  Złóż wniosek ON-LINE

  PDFWykaz dokumentów i formularzy POIR.pdf

  • Dla kogo? -  Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzących działalność w granicach administracyjnych województwa opolskiego, dolnośląskiego.
  • Na co? - Wynagrodzenia pracowników oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty itp., bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu (raty z terminem spłaty miedzy 120 dniami przed datą złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki), wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
  • Na jak długo? - Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące,
  • Ile? - maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 15.000.000,00 (z zastrzeżeniem innych warunków brzegowych).
 • plynnosc-WZN.png

  POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA

  Informujemy, iż NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY Z UWAGI NA WYCZERPANIE ŚRODKÓW!

  • Dla kogo? -  Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w granicach administracyjnych województwa opolskiego.
  • Na co? - Wynagrodzenia pracowników oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty itp.,wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po 31 stycznia 2020 r.
  • Na jak długo? - Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 48 miesięcy,
  • Ile? - maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 500.000,00 zł
 • Pożyczka Termomodernizacyjna

  Informujemy, iż NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY Z UWAGI NA WYCZERPANIE ŚRODKÓW!

  • Dla kogo? -  spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe realizujące inwestycje w granicach administracyjnych woj. opolskiego.
  • Na co? - inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne
  • Na jak długo? - 96 miesięcy 
  • Ile?- maksymalna kwota pożyczki 1 300.000,00 zł.