Fundacja Rozwoju Śląska pozyskała 46 mln z przeznaczeniem na pożyczki dla przedsiębiorców!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pozyskaliśmy nowe środki finansowe w ramach zamówienia: Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Projektu „2.1.1 Nowe Produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

W dniu dzisiejszym, 25.09.2017 r. o godz. 13.00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nastąpiło uroczyste zawarcie dwóch umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację w/w działania. Jedna z umów realizowana będzie przez Fundację w Konsorcjum z Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.

IMG_2483.jpegIMG_2489.jpegIMG_2494.jpegIMG_2503.jpeg

 

Zobacz relację TVP 3 Opole

 

Łączna kwota pozostająca do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego w ramach umów wynosić będzie 46 mln PLN!!!

 

Pożyczki charakteryzuje elastyczność podejścia, niskie koszty i długa karencja w spłacie kredytu, brak opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą, a ich oprocentowanie może być korzystniejsze, niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Szczegóły dotyczące projektu zostaną udostępnione już niebawem... Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej a także profilu na Facebooku

Przewiń do góry