Środki dla przedsiębiorców z terenów przygranicznych Opolszczyzny!

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 14.07.2017r. ogłosiło nabór wniosków dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020.

Kto może ubiegać się o środki?

O dotację mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na obszarach przygranicznych woj. opolskiego (powiat nyski, prudnicki i głubczycki).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 tj.:
1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 4 września 2017 do 11 września 2017

Szczegółowe informacje: http://rpo.ocrg.opolskie.pl/nabor-156-2_1_3_nowe_produkty_i_uslugi_w_msp_na.html

Przewiń do góry