×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Uroczystość z okazji 25-lecia Fundacji już za nami!!

W dniu wczorajszym, tj. 3 lipca 2017 roku w Centrum Biznesu w Opolu świętowaliśmy Jubileusz 25-lecia. Dokładnie ćwierć wieku temu Fundacja zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy.

Obchody zapoczątkowano o godz. 13.00 spotkaniem z przedstawicielami opolskich mediów. W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP obecny Przewodniczący Rady Fundacji Pan Ryszard Galla, Pan Henryk Kroll Poseł na Sejm, założyciel i pierwszy Przewodniczący Rady Fundacji; Pan Helmut Paisdzior Poseł na Sejm RP Członek pierwszego Zarządu Fundacji, Pan Arnold Czech  Prezes Fundacji oraz Pani Helena Lellek Dyrektor.

 

 

Uroczystość zainaugurowała Pani Aneta Lissy- Kluczny przypominając najważniejsze wydarzenia roku 1992 i przenosząc wszystkich gości w czasie do roku w którym Fundacja została zarejestrowana.  Następnie przedstawiono film obrazujący nie tylko samą Fundację i ludzi z nią związanych, ale również w skrócie zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia.

Prezes Fundacji Pan Arnold Czech powitał zebranych gości oraz złożył podziękowania Założycielom Fundacji, bez których nie byłoby Fundacji takiej jaka jest dzisiaj. W swoim przemówieniu Prezes Fundacji m.in. szczególne podziękowania złożył Panu Dr hab. Marcinowi Miemcowi wieloletniemu Prezesowi Fundacji, Pani Ulrike Brüderle byłej Dyrektor Spółki ds. Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Baden Württemberg oraz Pani Annie Knosala pierwszej Dyrektor Fundacji.

Następnie na ręce Prezesa Fundacji złożono podziękowania i gratulacje. Jednym z elementów było przejście goście do ogrodu CB, gdzie wspólnie wypuszczono 100 balonów z okazji Jubileuszu Fundacji.

 

 

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. : Pani Sabine Haake Konsul  Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Pan Mariusz Bartosewicz, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Członkowie Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza oraz Antoni Konopka, Pan Maciej Wujec I Zastępca Prezydenta Miasta oraz przedstawiciele władz samorządowych. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele Założycieli Fundacji, tj. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu oraz byli i obecni Członkowie Rady i Zarządu Fundacji. Wśród naszych gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, m.in. Izby Gospodarczej Śląsk, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Izby Rzemieślniczej w Opolu i Izby Rolniczej w Opolu, jak również przedstawicieli Związków i Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej oraz innych organizacji społecznych. Świętowali z nami również partnerzy z kraju i zagranicy, nasi przedsiębiorcy i rolnicy oraz byli i obecni pracownicy Fundacji Rozwoju Śląska.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości!