×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zachęcamy do udziału w projekcie "Od pomysłu do biznesu"

Zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania do założenia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo w woj. opolskim powyżej 30 r.ż. w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu”.

Do udziału zachęcamy w szczególności: kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 6, osoby o niskich kwalifikacjach oraz imigrantów i migrantów powrotnych.

Proponowane formy wsparcia:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. 64-godzinne szkolenie pt.: „ABC działalności gospodarczej, obejmujące m. in. zagadnienia prawne, podatkowe, kadrowo-płacowe, z zakresu księgowości, zarządzania),
  • indywidualne doradztwo biznesowe w wymiarze 60 godzin, dostosowane do potrzeb każdego uczestnika,
  • przyznanie bezzwrotnej dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia,
  • wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej (np. 24-godzinne szkolenie, obejmujące m.in. zagadnienia z zakresu rekrutacji pracowników, pozyskiwania środków na rozwój firmy, negocjacje),
  • bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną w kwocie do 1000 zł miesięcznie przez okres do 6 miesięcy / do 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Więcej informacji: http://biznesopole.projektyefs.pl/

image2017-06-06-071517-1.jpeg