×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dofinansowanemu w 50% - Sytuacyjna sprzedaż - Jednominutowy sprzedawca

Izba Gospodarcza Śląsk wraz z Fundacją Rozwoju Śląska zaprasza na dofinansowane w 50% szkolenia. Najbliższe z nich: Sytuacyjna sprzedaż - Jednominutowy sprzedawca

Termin szkolenia: 31.05-01.06.2017 r. (środa-czwartek) w godz.: 9:00-16:00
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesu sala nr 1, ul. Wrocławska 133, Opole


Szkolenie prowadzi: Krzysztof Kotapski – Od 20 lat w biznesie konsultingowo – szkoleniowym, od 17 lat wykładowca akademicki, ma za sobą 20 tys. udokumentowanych godzin szkoleniowych i doradczych, ponad 2000 godzin coachingu menedżerskiego, zrealizował ponad 100 dużych projektów biznesowych, ponad 500 firm bezpośrednio skorzystało z jego usług. Jako jedyny w Polsce realizuje projekty HPO - HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION, Standard Kompetencji Menedżerskich, Przywództwo Rentierskie. Był pierwszym polskim trenerem, który zaczął realizować światowe bestsellery szkoleniowe z tematów Przywództwa i Rozwoju Trenerów. Stały doradca zarządów w ponad 40 firmach z czego wiele z nich to liderzy w swoich branżach w wymiarze międzynarodowym. 
 

Program „Sytuacyjna sprzedaż – jednominutowy sprzedawcawyposaża sprzedawców - handlowców w odpowiednie umiejętności rozpoznania właściwych metod – stylów sprzedaży w odniesieniu do konkretnego klienta i za stosowanie odpowiedniego stylu sprzedaży opartego na analizie kompetencji (wiedza o produkcie i wcześniejsze doświadczenie) i motywacji do zakupu.

 

Program szkolenia

Moduł 1 – Znaczenie i rola sprzedawców

• Cele sprzedaży – krótko i długoterminowe

• Budowanie relacji

• Badanie potrzeb klienta

Moduł 2 – Nowa sytuacja i rola sprzedawców

• Optymalny styl sprzedaży – czy istnieje?

• 6 stylów sprzedaży

• Autodiagnoza wykorzystywanych stylów sprzedaży

• Diagnozowanie poziomu rozwoju klienta.

• Diagnozowanie potencjału informacyjnego klienta.

Moduł 3 – Kluczowe kompetencje sprzedawcy

• Umiejętność przeprowadzania diagnozy

• elastyczność

• umiejętność uzgadniania stylu sprzedaży z klientem.

Moduł 4 - Dostosowanie stylu sprzedaży

• Dostosowywanie stylu sprzedaży do potrzeb klientów.

• Wpływ zastosowanego stylu na podejmowane decyzje.

• Informacja zwrotna dot. własnej elastyczności i efektywności.

• Tworzenie Perspektywicznej Analizy Potrzeb Klienta®.

• Plan Strategii Sprzedaży®.

Moduł 5 – Realizacja w praktyce

• Praktyczne ćwiczenia docierania do potrzeb klienta.

• Sprawdzenie umiejętności na podstawie symulacji przypadków.

 

Cena szkolenia:
417,00 zł brutto ( 339,02 zł netto)

W szkoleniu może uczestniczyć tylko 1 osoba z danej firmy.

W ramach szkolenia jest zapewniony:
- certyfikat uczestnictwa
- materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy
- przerwy kawowe
- obiad podczas każdego dnia szkolenia

Zapisy na szkolenia:
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 453 84 83.
Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres
Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

"Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego."

"Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln der deutschen Minderheit, welche in Verfügung der Stiftungfür die Entwicklung Schlesiens und Förderung lokaler Initiativen stehen und aus den früheren Zuwendungen der deutschen Regierung stammen."