×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Warsztaty stażowe w Centrum Biznesu - projekt firmy Projektanci Kariery

Zajęcia odbywały się w dniach 20, 25, 26 i 27 kwietnia 2017 r., prowadzone były przez Jakuba Hobera – Kierownika projektów HR firmy Projektanci Kariery. Warsztaty obejmowały w dużej mierze ćwiczenia, które angażowały wszystkich uczestników. 

Podczas pierwszego modułu warsztatów uczestnicy poznali zagadnienia na temat potencjału osobowego oraz różnic w kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych, dowiedzieli się jak efektywnie poruszać się na rynku pracy oraz poznali swoje typy osobowości zawodowej. Drugi moduł prowadzony był na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy dowiedzieli się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie oraz jak sobie radzić z padającymi podczas rozmowy trudnymi pytaniami. 

W module trzecim uczestnicy dowiedzieli się jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne. Zapoznali się szczegółowo z poprawną budową CV i listu motywacyjnego, dowiedzieli się co warto zamieścić w CV, a czego się wystrzegać. Ostatni, czwarty moduł warsztatów pozwolił uczestnikom na zapoznanie się ze sztuką autoprezentacji, czyli pracy nad mocnymi i słabymi stronami. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak mogą kontrolować sposób w jaki są postrzegani przez inne osoby oraz poznali różne techniki autoprezentacji. 

Nadal istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu: PROJEKTANCI KARIERY