Informujemy o drugima naborze wniosków do projektu "DOtacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla Przedsiębiorczych!"

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu II naboru 
na składanie formularzy rekrutacyjnych dla Kandydatów na Uczestników Projektu

"Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!"

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”jest realizowany przez Kluczborski
Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk" i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3
Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.html

Przewiń do góry