INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie z działalności 2016

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

 

Od lutego 2012 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym przedmiocie: 64.92.Z – pozostałe formy udzielenia kredytów; 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

 

W roku 2016 Fundacja osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przychód w wysokości 4.665.223,15 zł (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 4.489.073,40 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 176.149,75 zł). Kwota o wartości 2.148.292,89 zł stanowi sumę poniesionych kosztów na prowadzenie działalności gospodarczej (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 1.744.057,49 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 404.235,40 zł.). W roku 2016 na działalności gospodarczej osiągnięto wynik finansowy w wysokości 2.516.930,26 zł (z czego z pozostałych form udzielania kredytów 2.745.015,91 zł, a z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -228.085,65 zł). W roku sprawozdawczym 11 etatów było zaangażowanych wyłącznie w działalności gospodarczej.

 

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach – pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez inne podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

 

Przewiń do góry