Sprawozdanie z działalności 2010

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu, przy ulicy Słowackiego 10, została ustanowiona aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788. Dnia 2 października 2007 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435.

Fundacja posiada dwa organy kolegialne, a mianowicie Radę Fundacji, która spełnia funkcje inicjujące oraz kontrolne oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, który kieruje Fundacją. Administracyjno-techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor Biura, powoływany przez Zarząd. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd Programu działania.

Aktualny skład osobowy organów Fundacji przedstawia się następująco:

Rada Fundacji                                 
Henryk Juretko - woj. opolskie - Przewodniczący Rady    
Marcin Lippa - woj. Śląskie - Wiceprzewodniczący Rady    
Norbert Rasch - woj. opolskie - Członek Rady
Erwin Filipczyk - woj. opolskie Członek Rady    
Renata Zajączkowska - woj. dolnośląskie - Członek Rady
Manfred Ortman - woj. pomorskie - Członek Rady    


Zarząd Fundacji
Arnold Czech - woj. opolskie - Prezes Fundacji
Henryk Małek- woj. opolskie - Wiceprezes Fundacji
Walter Stannek - woj. opolskie - Członek Zarządu
Eugeniusz Nagel - woj. śląskie - Członek Zarządu
Alfred Herbst - woj. dolnośląskie - Członek Zarządu
Paweł Sabiniarz - woj. pomorskie - Członek Zarządu

 

Zasady, formy i zakres działalności

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach

Informacja o realizacji celów statutowych

Informacja o kosztach realizowanych projektów oraz kosztach administracyjnych

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry