×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapraszamy osoby zamierzające założyć własny biznes do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym

 Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którego  organizatorem jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu 

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 marca (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Orła Białego” CSK Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,  45 - 082 Opole (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca 2017 r.).

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników GPI w Opolu oraz przedstawicieli Instytucji udzielających przedmiotowego wsparcia.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: .

 

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. z:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej;
 • Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II;
 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Osi IV LEADER. 

 

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Program spotkania

 • 10:00-10:10 - Powitanie, wprowadzenie do spotkania;
 • 10:10-11:00 - Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020;
 • 11:00-11:30 - Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II;
 • 11:30-11:40 – Przerwa kawowa;
 • 11:40-11:55 - Oś IV LEADER PROW 2014-2020;
 • 11:55-12:20 - PO WER 2014-2020;
 • 12:20-12:30 - Ewaluacja i zakończenie spotkania;
 • od 12:30 - Konsultacje indywidualne

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Barlickiego 17 
45-083 Opole  
tel. 77 44 04 720 -722
e-mail: 

PDFProgram spotkania - dział gosp - 21 03 2017.pdf