×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Sprawozdanie z działalności 2008

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu, przy ulicy Słowackiego 10, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 02.12.1991 r., została zarejestrowana w dniu 03.07.1992 r. i wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788, a następnie w dniu 02.10.2001 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON otrzymała numer identyfikacyjny 530591858-95000000  59-3-963-53101 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435.
Fundacja posiada dwa organy kolegialne, a mianowicie Zarząd Fundacji, który kieruje Fundacją oraz Radę Fundacji, która spełnia funkcje inicjujące i kontrolne.
Administracyjno - techniczną obsługę Fundacji spełnia Biuro Fundacji na czele z dyrektorem. 

Aktualny skład osobowy organów Fundacji przedstawia się następująco:

Rada Fundacji:

Helmut Paisdzior, woj. opolskie - Przewodniczący Rady
Ryszard Donitza, woj. opolskie - Członek Rady
Norbert Rasch, woj. opolskie - Członek Rady
Renata Zajączkowska, woj. dolnośląskie - Członek Rady
Marcin Lippa, woj. śląskie - Członek Rady
Manfred Ortman, woj. pomorskie - Członek Rady

Zarząd Fundacji:

Henryk Juretko, woj. opolskie - Prezes Fundacji
Edyta Gisman, woj. opolskie - Wiceprezes Fundacji
Jan Lenort, woj. opolskie - Członek Zarządu
Eugeniusz Nagel, woj. śląskie - Członek Zarządu
Alfred Herbst, woj. dolnośląskie - Członek Zarządu
Paweł Sabiniarz, woj. pomorskie - Członek Zarządu

Zasady, formy i zakres działalności

Informacje o uzyskanych przychodach

Informacje o realizacji celów statutowych

Informacja o poniesionych kosztach na administrację

Dokumenty do pobrania

Zasady, formy i zakres działalności statutowej