Zaproszenie do udziału w spotkaniach dotyczących unijnego projektu: „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości wspólnie z Izbą Gospodarczą "Śląsk" zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących unijnego projektu: „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!, które odbędą się w Pawłowiczkach, Zębowicach oraz Radłowie.

Więcej szczegółów

 


Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!"" jest realizowany przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk" i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
 
Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego, a w szczególności na terenach wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które w dniu przystąpienia do projektu w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających ten dzień posiadały wpis CEiDG, KRS lub prowadziły działalność na podstawie innych przepisów (w tym działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa). Wszyscy kandydaci to osoby w wieku powyżej 29 roku życia (za osoby, powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie mają ukończony 30 rok życia tj. od dnia 30 urodzin) i są osobami pozostającymi bez pracy (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo/bierne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
- kobiety,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
- migranci powrotni i imigranci.
 
Więcej informacji o projekcie: http://www.inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.html

Przewiń do góry