×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Sprawozdanie z działalności 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU ŚLĄSKA ORAZ WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH W 2007 ROKUINFORMACJE OGÓLNE

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu, przy ulicy Słowackiego 10, została zarejestrowana w dniu 03.07.1992 r. i wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788, a następnie w dniu 02.10.2001 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON otrzymała numer identyfikacyjny 530591858-95000000  59-3-963-53101 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435.
Fundacja posiada dwa organy kolegialne, a mianowicie Zarząd Fundacji, który kieruje Fundacją oraz Radę Fundacji, która spełnia funkcje inicjujące i kontrolne.
Administracyjno - techniczną obsługę Fundacji spełnia Biuro Fundacji na czele z dyrektorem. 

Aktualny skład osobowy organów Fundacji przedstawia się następująco:

Rada Fundacji:
 

 1. Helmut Paisdzior, woj. opolskie - Przewodniczący Rady
 2. Fryderyk Petrach, woj. dolnośląskie -Wiceprzewodniczący Rady
 3. Henryk  Kroll, woj.opolskie - Członek Rady
 4. Ryszard Donitza, woj. opolskie - Członek Rady
 5. Manfred Ortman, woj. pomorskie - Członek Rady


Zarząd  Fundacji:

 1. Henryk Juretko, woj. opolskie - Prezes Fundacji
 2. Jan Lenort, woj. opolskie - Członek Zarządu
 3. Edyta Gisman, woj. opolskie - Członek Zarządu
 4. Marcin Lippa,woj. śląskie - Członek Zarządu
 5. Alfred Herbst, woj. dolnośląskie - Członek Zarządu
 6. Paweł Sabiniarz, woj. pomorskie - Członek Zarządu

Zasady, formy i zakres działalności

Informacja o uzyskanych przychodach

Informacja o realizacji celów statutowych

Informacja o poniesionych kosztach na administrację

Sprawozdanie do pobrania

Załączniki do sprawozdania za rok 2007