PARP dofinansuje udział w targach Hannover Messe 2017 - oferta dla MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniach 24 – 28 kwietnia 2017 r. Polska będzie Krajem Partnerskim podczas odbywających się w Hanowerze (Niemcy) międzynarodowych targów Hannover Messe. Targi Hannover Messe to jedne z największych na świecie i największe w Europie targi poświęcone tematyce przemysłowej.

Z tej okazji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła specjalny konkurs w ramach którego firmy z sektora MSP mogą się ubiegać o dofinansowanie do udziału w targach Hannover Messe 2017. Nabór wniosków konkursowych odbywa się w ramach poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie do udziału w targach jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

150 000,00 zł

Termin składania wniosku o dofinansowanie

12 stycznia – 13 lutego 2017 r.

Więcej informacji nt. naboru wniosków: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r-2 

Przewiń do góry