Winiki naboru ofert na bezgotówkowy zakup paliwa płynnego oraz usług dodatkowych do pojazdów służbowych

W związku z przeprowadzonym naborem ofert na bezgotówkowy zakup paliwa płynnego oraz usług dodatkowych do pojazdów służbowych, Fundacja postanowiła zlecić realizację przedmiotu zamówienia firmie Viwa Waldemar Zięba, której oferta spełniała warunki określone w ogłoszeniu w sprawie naboru oraz która była zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie zamieszczane są aktualne ogłoszenia o prowadzonych naborach.

Przewiń do góry