Dofinansowane szkolenie- "Profesjonalna i zaawansowana obsługa reklamacji - intensywny kurs obsługi reklamacji"

Izba Gospodarcza "Śląsk" zaprasza na dofinansowane 
w 50% szkolenie:

Profesjonalna i zaawansowana obsługa reklamacji -
intensywny kurs obsługi reklamacji

 Termin szkolenia: 24.10.2016 r. (poniedziałek) w godz.: 9:00-15:00
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesu, Opole ul. Wrocławska 133, sala nr 1.

Szkolenie prowadzi: Trener Andrzej Piróg - Od kilkunastu lat związany z obsługą Klienta. Swoją karierę w tym obszarze rozpoczął od obsługi reklamacji w międzynarodowym koncernie i ten obszar jest mu do dziś szczególnie bliski. Przez wiele lat doskonalił się w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak też miał okazję wdrażać szereg innowacyjnych rozwiązań polepszających jakość swojej pracy i zespołu ds. reklamacji. W trakcie rozwijania swoich umiejętności doszedł do wniosku, że nie istnieje ktoś taki, jak „trudny Klient” – są tylko trudne sytuacje, które musimy uczyć się rozwiązywać.
Jako trener i doradca chce się dzielić wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnie z Klientami zmieniać rzeczywistość biznesową – kreować nowe standardy w obszarze obsługi reklamacji. 

Program szkolenia:
Cele bloku z aktów prawnych dotyczących obsługi reklamacji
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom podstawowych umiejętności z zakresu aktów prawnych dotyczących obsługi reklamacji. Realizacja szkolenia służyć będzie w szczególności osiągnięciu następujących celów:

·   Poznanie praw i obowiązków stron sprzedaży konsumenckiej
·   Poznanie zmian w aktach prawnych wchodzących w życie od 25 grudnia 2014 r.
·   Wypracowanie wzorców dokumentów i zachowań w korespondencji z konsumentami.

Program:
ZAKRES MERYTORYCZNY BLOKU Z ASPEKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA I KODEKSU CYWILNEGO

Sprzedaż konsumencka i sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami
·  Czym jest sprzedaż konsumencka?
·  Prawa konsumenta
·  Obowiązki sprzedawcy
·  Odpowiedzialność sprzedawcy
·  Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
·  Obowiązki konsumenta
·  Prawa sprzedawcy
·  Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
·  Ryzyko sprzedaży
·  Odpowiedzialność przedsiębiorców
·  Zwolnienie z odpowiedzialności
·  Rękojmia, a gwarancja

Nieuczciwe praktyki rynkowe i niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami
·  Akty prawne dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych i niedozwolonych klauzul 
·  w umowach
·  Czarna i szara lista nieuczciwych praktyk handlowych
·  Rejestr klauzul niedozwolonych
·  Kary Prezesa UOKiK

Sprzedaż na odległość – sklepy internetowe
·  Obowiązki informacyjne sprzedawcy
·  Prawo do odstąpienia od umowy
·  Wyłączenia z odstąpienia od umowy
·  Przykłady z życia

Cele bloku z zaawansowanej obsługi reklamacji
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom rozszerzonych umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania sytuacji reklamacyjnych i postępowania z tzw. trudnym Klientem.

ZAKRES MERYTORYCZNY BLOKU Z ZAAWANSOWANEJ OBSŁUGI REKLAMACJI

REKLAMACJE, A SPRZEDAŻ: 
·  Zasada WIN-WIN w obsłudze reklamacji
·  Jak wykorzystać obsługę reklamacji do zwiększenia sprzedaży

NEGOCJACJE REKLAMACYJNE:
·  Uświadomienie sobie własnego celu reklamacyjnego, do którego dążymy
·  Żelazne zasady negocjacji reklamacyjnych
·  Wybrane techniki negocjacji podczas obsługi reklamacji

MANIPULACJE W REKLAMACJACH:
·  Zrozumienie zjawiska wywierania wpływu
·  Wywieranie wpływu za pomocą „magicznych” słów
·  Jak odpowiadać na zarzuty – słowa wspomagające nasze argumenty

Cena szkolenia:
202,00 zł brutto (164,23 zł netto)

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:
- materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy
- całodniowe przerwy kawowe
- obiad podczas każdego dnia szkolenia
- certyfikat uczestnictwa

W szkoleniu może uczestniczyć tylko 1 osoba z danej firmy

Zapisy na szkolenia oraz dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 453 84 83.
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres 
bądź faksem na numer 77 453 84 84.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Przewiń do góry