×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Dofinansowane szkolenie- "Profesjonalna i zaawansowana obsługa reklamacji - intensywny kurs obsługi reklamacji"

Izba Gospodarcza "Śląsk" zaprasza na dofinansowane 
w 50% szkolenie:

Profesjonalna i zaawansowana obsługa reklamacji -
intensywny kurs obsługi reklamacji

 Termin szkolenia: 24.10.2016 r. (poniedziałek) w godz.: 9:00-15:00
Miejsce szkolenia: Centrum Biznesu, Opole ul. Wrocławska 133, sala nr 1.

Szkolenie prowadzi: Trener Andrzej Piróg - Od kilkunastu lat związany z obsługą Klienta. Swoją karierę w tym obszarze rozpoczął od obsługi reklamacji w międzynarodowym koncernie i ten obszar jest mu do dziś szczególnie bliski. Przez wiele lat doskonalił się w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak też miał okazję wdrażać szereg innowacyjnych rozwiązań polepszających jakość swojej pracy i zespołu ds. reklamacji. W trakcie rozwijania swoich umiejętności doszedł do wniosku, że nie istnieje ktoś taki, jak „trudny Klient” – są tylko trudne sytuacje, które musimy uczyć się rozwiązywać.
Jako trener i doradca chce się dzielić wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnie z Klientami zmieniać rzeczywistość biznesową – kreować nowe standardy w obszarze obsługi reklamacji. 

Program szkolenia:
Cele bloku z aktów prawnych dotyczących obsługi reklamacji
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom podstawowych umiejętności z zakresu aktów prawnych dotyczących obsługi reklamacji. Realizacja szkolenia służyć będzie w szczególności osiągnięciu następujących celów:

·   Poznanie praw i obowiązków stron sprzedaży konsumenckiej
·   Poznanie zmian w aktach prawnych wchodzących w życie od 25 grudnia 2014 r.
·   Wypracowanie wzorców dokumentów i zachowań w korespondencji z konsumentami.

Program:
ZAKRES MERYTORYCZNY BLOKU Z ASPEKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA I KODEKSU CYWILNEGO

Sprzedaż konsumencka i sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami
·  Czym jest sprzedaż konsumencka?
·  Prawa konsumenta
·  Obowiązki sprzedawcy
·  Odpowiedzialność sprzedawcy
·  Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy
·  Obowiązki konsumenta
·  Prawa sprzedawcy
·  Umowy pomiędzy przedsiębiorcami
·  Ryzyko sprzedaży
·  Odpowiedzialność przedsiębiorców
·  Zwolnienie z odpowiedzialności
·  Rękojmia, a gwarancja

Nieuczciwe praktyki rynkowe i niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami
·  Akty prawne dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych i niedozwolonych klauzul 
·  w umowach
·  Czarna i szara lista nieuczciwych praktyk handlowych
·  Rejestr klauzul niedozwolonych
·  Kary Prezesa UOKiK

Sprzedaż na odległość – sklepy internetowe
·  Obowiązki informacyjne sprzedawcy
·  Prawo do odstąpienia od umowy
·  Wyłączenia z odstąpienia od umowy
·  Przykłady z życia

Cele bloku z zaawansowanej obsługi reklamacji
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom rozszerzonych umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania sytuacji reklamacyjnych i postępowania z tzw. trudnym Klientem.

ZAKRES MERYTORYCZNY BLOKU Z ZAAWANSOWANEJ OBSŁUGI REKLAMACJI

REKLAMACJE, A SPRZEDAŻ: 
·  Zasada WIN-WIN w obsłudze reklamacji
·  Jak wykorzystać obsługę reklamacji do zwiększenia sprzedaży

NEGOCJACJE REKLAMACYJNE:
·  Uświadomienie sobie własnego celu reklamacyjnego, do którego dążymy
·  Żelazne zasady negocjacji reklamacyjnych
·  Wybrane techniki negocjacji podczas obsługi reklamacji

MANIPULACJE W REKLAMACJACH:
·  Zrozumienie zjawiska wywierania wpływu
·  Wywieranie wpływu za pomocą „magicznych” słów
·  Jak odpowiadać na zarzuty – słowa wspomagające nasze argumenty

Cena szkolenia:
202,00 zł brutto (164,23 zł netto)

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:
- materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy
- całodniowe przerwy kawowe
- obiad podczas każdego dnia szkolenia
- certyfikat uczestnictwa

W szkoleniu może uczestniczyć tylko 1 osoba z danej firmy

Zapisy na szkolenia oraz dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 77 453 84 83.
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres 
bądź faksem na numer 77 453 84 84.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.